‘Jongeren tegen Amnestie’ teleurgesteld in Jeugdparlement

De groep ‘Jongeren tegen Amnestie’ is teleurgesteld in het Nationaal Jeugdparlement (NJP). Tijdens een openbare vergadering heeft het NJP zaterdag een verklaring aangenomen. Hieruit blijkt dat er niets zal gebeuren met de petitie die ingediend is door de jongeren. Sharona Lieuw On, die de vergadering ook bijwoonde, is teleurgesteld over de wijze waarop omgesprongen is met de petitie. Zij was niet uitgenodigd voor de vergadering, maar zag op Facebook een aankondiging.
Het NJP heeft unaniem besloten om neutraal te zijn in deze kwestie. 20 van de 21 aanwezige jeugdparlementariërs stemden voor de verklaring. Een lid heeft zich onthouden. Jeugdparlementariër uit Nickerie Jayend Karaya diende over het amnestievraagstuk een motie in, waarin hij wees op het gevaar voor de rechtsstaat.
In de petitie van ‘Jongeren tegen Amnestie’ werd aan het NJP gevraagd om de mening van de jongeren te peilen over dit vraagstuk. Voorzitter Darryl Boetoe van het NJP stelt dat een neutrale houding wordt aangenomen. Er wordt niet ingegaan op de wenselijkheden die opgenomen zijn in de petitie.  De leden van NJP vinden dat als zij een standpunt innemen, zij meteen in een politieke hoek geduwd zullen worden. “Als je tegen amnestie bent, dan ben je groen en als je ervoor bent, dan ben je paars. Wij zijn neutraal”, werd tijdens de vergadering aangekaart.
Lieuw On zegt dat haar organisatie zich niet uit het veld laat slaan door de afwijzing van het NJP. Zij vindt dat in elk geval de vertegenwoordigers van de jongeren is erkend door haar organisatie. Niemand kan zeggen dat het Jeugdparlement is overgeslagen. Zij vindt het jammer dat er geen inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden van de petitie. De groep gaat door met het uitvoeren van activiteiten, waarbij jongeren gewezen wordt op de gevaren die schuilen in de Amnestiewet.

error: Kopiëren mag niet!