Verkiezingen Onoribo verdaagd

‘Tot onze verbazing vernamen wij, kandidaten op lijst 2 van de verkiezingen om te komen tot een nieuw bestuur voor de vereniging Plantage Onoribo, op donderdag 7 juni via de media dat de electie niet doorgaat. Dit vernamen wij van de vicevoorzitter van het stichtingsbestuur, mw. C. Bandison.  Volgens mevr. Bandison moesten de verkiezingen vanwege een sterfgeval worden uitgesteld met 6 weken.’
‘Van de verkiezingscommissie hebben wij tot heden niets officieel vernomen. Ook de erfgenamen van plantage Onoribo zijn niet op een ordentelijke manier  op de hoogte gesteld van dit  besluit. Uit gesprekken met de voorzitter van de verkiezingscommissie, dhr. L. Zebeda, vernamen wij dat de verkiezingen daadwerkelijk zijn uitgesteld. Hij wil uitgerekend op de verkiezingsdag, 9 juni 2012, dit besluit bevestigen. De voorzitter van de verkiezingscommissie distantieert zich echter van de uitspraken die door mw. C.Bandison zijn gedaan.’
‘Zeer tot ons spijt moeten wij constateren dat het proces niet op de juiste manier wordt gevolgd. Het kan niet zo zijn dat verkiezingen die meer dan 7 jaren op zich hebben laten wachten, twee dagen voor de aanvang worden uitgesteld. Dit vinden wij ongehoord en niet getuigen van goed bestuur. Het zorgt voor verwarring onder de erfgenamen van plantage Onoribo. Het was immers bekend dat er familieleden overleden waren en dat daardoor de verkiezingen dienden te worden uitgesteld. Wij kijken daarom vreemd op vragen ons af waarom er gewacht is tot twee dagen voor de verkiezingen.’
‘Wij roepen daarom alle erfgenamen op om morgen 9 juni naar Onoribo te komen, om zo hun blijk van ongenoegen te tonen over de wijze waarop er met hun belangen wordt omgegaan. Wij willen echter wel benadrukken dat wij ons medeleven betuigen aan de nabestaanden van onze overleden familie. We zijn echter faliekant tegen de wijze waarop er met deze kwestie wordt omgegaan.’
Namens de persdienst van lijst 2
Gregory Rijssen (woordvoerder)

error: Kopiëren mag niet!