Stichting Boekenlegger Tiel en Stichting Vrienden van Suriname samen in zee

We zijn verheugd te kunnen melden dat er tussen de Stichting Boekenlegger Tiel en de Stichting “Vrienden van Suriname” een mooie vorm van samenwerking is afgesproken. De Boekenlegger in Tiel betreft een tweedehands boekenwinkel. Sinds 2004 verzamelen en verkopen de vrijwilligers van Stichting De Boekenlegger tweedehands- en antiquarische boeken ten behoeve van het straatkinderenproject Upendo Daima in Mwanza, Tanzania. In Suriname spreekt men de Nederlandse taal en heeft men dringend behoefte aan lees- en lesboeken .Afgesproken is nu dat alle boeken die “De Boekenlegger” dubbel heeft of over heeft, geschonken zullen worden aan de Stichting   Vrienden van Suriname. Vervolgens zullen de boeken naar Suriname verscheept worden en aan scholen en bibliotheekjes  verstrekt worden. Vooral de scholen en bibliotheekjes in binnenlandse dorpen van Suriname zitten om allerlei boeken “te springen”. Inmiddels zijn de eerste 5 dozen met boeken ontvangen.  De Stichting heeft al een grote hoeveelheid hulpgoederen zoals schoolmeubilair en verbandmiddelen ingezameld.   Het streven is erop gericht om voor de start van het nieuwe schooljaar in Suriname (eind september) opnieuw een grote container   – met daarin uiteraard een grote hoeveelheid leesboeken- naar Suriname te verschepen. De laatste maanden heeft de Stichting “Vrienden van Suriname” niet stil gezeten. In februari is een grote (40 foot) container vol met hulpgoederen naar Suriname verscheept. Vervolgens is in Suriname door de “Vrienden” gezorgd dat alle goederen op de juiste plaatsen terechtkwamen. Inmiddels werden in Nederland weer op verschillende plaatsen hulpgoederen opgehaald. Zo werden in Bunnik ca. 50 schooltafels en -stoeltjes en enige tafels, in Veldhoven een flink aantal computers,  in Utrecht enige malen sportkleding en in Amsterdam een grote hoeveelheid (ca 80 dozen) incontinentiematerialen en andere verbandmiddelen opgehaald. In afwachting totdat de Stichting weer een sponsor heeft gevonden ter dekking van de kosten van verscheping (ca 4.000 euro)  zijn alle hulpgoederen in de opslagloods in Tiel opgeslagen.  In deze loods ligt al een flink aantal bureaus, tafels, stoelen, schoolmeubilair, leesboeken etc. opgeslagen.

error: Kopiëren mag niet!