Meer ICT en Wiskunde op nieuw Imeao

De vakken ICT en Wiskunde zullen in het rooster van het nieuwe Imeao extra aandacht krijgen. In de brugklas en in het eerste leerjaar zullen de Imeao-studenten meer lesuren krijgen in ICT en Wiskunde, om het niveau van de opleiding op te krikken en de aansluiting naar het hoger onderwijs vlotter te doen geschieden. Voorzitter Robert Peneux van de Commissie Implementatie Hertstructurering Imeao zegt dat de invoering van de nieuwe structuur in het schooljaar 2012/2013 vaststaat. Op de nieuwe Imeao-opleiding zullen alleen bezitters van een mulodiploma worden toegelaten. De oude structuur blijft evenwel nog bestaan. Op deze oude opleiding zijn bezitters van een lbgo-diploma nog welkom. Voor deze oude structuur is er echter reeds een afbouwregeling gepresenteerd aan het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), zegt Peneux.
Het ministerie moet op basis van dit voorstel beslissen wanneer deze oude Imeao-opleiding wordt afgebouwd. Commissielid Wilgo Valies zegt dat in de nieuwe structuur de brugklas vervalt en de opleiding wordt uitgebreid naar 4 jaar. De studenten zullen worden opgeleid in de niveaus 2, 3 en 4. Niveau 2 duurt twee jaar  en wordt afgerond met een diploma. Dit niveau leidt op tot assistent administratief medewerker. Niveau 3 duurt drie jaar. Met het Niveau 3 diploma beschikken afgestudeerde Imeao-ers over een behoorlijke bagage om als zelfstandige administratieve medewerker te functioneren. Valies legt uit dat Niveau 4 studenten opleidt om in vier jaar verder door te stromen naar het Hoger Beroeps Onderwijs. Je voorkomt op die manier onnodige uitval. Niveau 4 is meer gericht op studenten die niet direct willen gaan werken, maar gaan voor verdere studie. In de nieuwe structuur zal volgens Peneux het onderwijs niet meer docent- , maar studentgericht zijn. Het voordeel van de nieuwe opleidingsvorm is dat er gegarandeerd minder uitvallers zullen  zijn en er een betere aansluiting is op de behoeften  van het bedrijfsleven. Het zal een op maat gesneden opleiding zijn. Dit is ook de reden dat er meer uren in het rooster zijn vrijgemaakt voor ICT-onderricht.

error: Kopiëren mag niet!