Binnenkort muloschool voor Henar

De Jeugdparlementariër van Nickerie, Regillio Dors, is zeer ingenomen met de vergevorderde bouw van een nieuwe muloschool te Henar in het district Nickerie. Volgens de parlementariër was de bouw een verkiezingsbelofte gemaakt door NDP DNA-lid Rachied Doekhie. Na zich ter plaatse georiënteerd te hebben, geloofde Dors zijn eigen ogen niet. “Ik kan nog steeds niet geloven dat men na nauwelijks twee maanden gestart was, en de bouw zich al in een vergevorderd stadium bevindt.”
“Het gaat er nu om dat ouders binnenkort hun kinderen niet meer naar een ver afgelegen locatie naar school hoeven te sturen om onderwijs te genieten. Ze kunnen binnenkort heel dichtbij in hun eigen veilige en vertrouwde omgeving de lessen volgen.” Momenteel reizen deze leerlingen in vier schoolbussen al heel vroeg vanuit Henar en omgeving naar Mulo Paradise. “Ik hoop dat de nieuwe school gauw af is, zodat ook geslaagden van de basisschool meteen geplaatst kunnen worden op Mulo Henar. Ik hoop dan ook van harte dat er geen stagnaties optreden in de uitvoering van dit traject, dat door de heren Doekhie en Joeloemsing wordt geleid.”
In het bouwplan van Mulo Henar is een twee verdiepingen tellend gebouw geprojecteerd met een gymzaal, een mediatheek met computers en twaalf leslokalen. Volgens Dors zijn er gekwalificeerde leerkrachten die les kunnen geven op een muloschool, maar door tekort aan ruimte blijven zij door les geven op de lagere school of blijven zij thuis. Het is belangrijk dat voor de daadwerkelijke in gebruik name alles in ‘place’ is, zodat de school vanaf de start optimaal kan functioneren. Water en elektra zijn van essentieel belang. Ook hoop ik dat de klassen niet zo vol zullen zijn als op Mulo Paradise. Deze school heeft inmiddels als uitbreiding uit eigen middelen enkele lokalen bijgebouwd, waardoor die school in staat is ook leerlingen van Henar en omgeving op te vangen.”
“Mijn wens is dat Mulo Henar voor het nieuwe schooljaar af is. Daarnaast hoop ik dat ook wordt gepland om een universiteit neer te zetten in Nickerie. De vraag is groot. Tot nog toe moeten alle afgestudeerde middelbare studenten in Paramaribo inwonen bij familie of vrienden om hun studie te vervolgen. Onderwijs heeft werk aan de winkel. Zij kunnen een enquête starten om na te gaan hoe groot de vraag precies is en welke studierichtingen het meest gevraagd zijn. De beleidsmakers moeten serieus nagaan of die stap gemaakt moet worden om een universiteit neer te zetten in ons district. Misschien hoeven niet alle richtingen meteen te komen, maar kan gestart worden met tenminste twee”, besluit Dors zijn relaas.
Marijan Setrodikoro

error: Kopiëren mag niet!