Wereldoceanendag

Wereldoceanendag,  8 juni , werd in 1992 voorgesteld door Canada op de Aardetop in Rio de Janeiro in Brazilie. Sinds  2008 is deze datum een officieel door de Verenigde Naties erkende dag. Op deze dag wordt het belang van de oceanen voor de wereld en de mensheid naar voren gebracht door evenementen en activiteiten, evenals acties om de oceanen en het leven dat zij herbergen te beschermen.
De oceanen maken 70% uit van het aardoppervlak. Meer dan 97% van al het water op de planeet is zout of brakwater. De oceanen en de daarin levende organismen zijn om vele redenen van cruciaal belang voor het leven op aarde. Zo produceren organismen in de oceanen een derde van de zuurstof die wij inademen en spelen de oceanen een cruciale rol bij het regelen van het
wereldwijde klimaat.Typische mariene en kusthabitats zijn mangrovebossen, koraalriffen, zeegrasbedden, riviermondingen aan de kust, hydrothermische vulkaanmondingen en zeebergen en zachte sedimenten op de oceaanvloer verscheidene kilometers onder het oppervlakte.
De oceanen, de biodiversiteit die zij herbergen, en de gezondheid daarvan zijn ook van cruciaal belang voor de mens, aangezien bijna 2,6 miljard mensen afhankelijk zijn van de eiwitten die gezonde oceaanecosystemen hen leveren. Toch zijn volgens de Millenium Ecosysteem Evaluatie de wereldoceanen en kusten ten zeerste bedreigd en onderhevig aan snelle veranderingen van het milieu. Belangrijke bedreigingen zijn volgens deze evaluatie: vervuiling vanaf het land en eutrofiëring; overbevissing, destructieve wijze van visserij, en illegale, niet-gerapporteerde en
ongereguleerde visserij; veranderingen aan fysieke habitats; invasie van exotische soorten; wereldwijde klimaatverandering. Hiervan is overbevissing de grootste op zichzelf staande bedreiging voor mariene soorten en habitats. Volgens de Voedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO) zijn bijna 70% van de visreserves van de wereld nu volledig bevist, overbevist
of uitgeput. Ook de koraalriffen in de wereld staan er slecht voor.
Hoewel de Exclusieve Economische Zones (EEZ) van alle landen slechts tot 200 zeemijlen reiken is buiten die grens internationale actie nodig om te zorgen dat de oceanen gezond blijven. Momenteel is duidelijk dat bij olievervuiling, zoals in de Golf van Mexico, het weglekken van radioactieve stoffen, zoals bij de Fukushima kerncentrale, de vervuiling niet slechts langdurig is maar ook de nationale grenzen van de EEZ’s overschrijden. De door mensen veroorzaakte koolstofuitstoot die wordt opgenomen door de oceanen zorgen ook voor de verzuring van de oceanen in de gehele wereld waardoor mariene ecosystemen en soorten worden aangetast.
Er is nog redding mogelijk voor de oceanen als er nu acties worden geïmplementeerd om geïntegreerd management van mariene en kustzones te bevorderen. Dit zou onder andere inhouden het instellen van mariene beschermde gebieden evenals beschermde gebieden aan de kust en het beheersbaar maken van vervuiling afkomstig van het land.
Mangrove-ecosystemen dienen beschermd te worden aangezien die van belang zijn als broedkamer en ter bescherming van de kust.
Op 20 mei 2011 maakte het Secretariaat van de Conventie over Biologische Diversiteit bekend dat in 2012 Mariene Biodiversiteit het thema zou worden voor de Internationale Dag van de Biodiversiteit viering op 22 mei 2012. De Green Heritage Fund Suriname heeft dit aangegrepen om in 2012 extra activiteiten te organiseren waarin de mariene biodiversiteit, “blue carbon”
(CO2-afvang en –opslag door oceanen) en gezonde mariene ecosystemen extra aandacht krijgen. Vooral de Surinaamse kust, de Guiana dolfijnen, zeeschildpadden, overbevissing en mangrovebossen kunnen voor het voetlicht worden geplaatst.

error: Kopiëren mag niet!