DNA vandaag weer in openbare vergadering bijeen

De Nationale Assemblee zal vandaag na ongeveer anderhalve maand weer in openbare vergadering bijeen komen. Op de agenda staat de behandeling van de ontwerpwet ‘ Bloedvoorziening’. Carl Breeveld, lid van de commissie van rapporteurs, zegt dat deze ontwerpwet vooral te maken heeft met de transfusie van bloed en bloedproducten. Dat moet allemaal een wettelijk kader krijgen. Internationaal wordt steeds meer de wetgeving op deze aangelegenheid benadrukt. Vandaar dat De Nationale Assemblee de wet in behandeling zal nemen.
Volgens Breeveld ontbrak er altijd al een wet. Desondanks heeft de Stichting Nationale Bloedbank van  het Surinaams Rode Kruis (SRK) jaren een voortreffelijke job gedaan bij bloeddonaties. Momenteel zijn er een heleboel problemen die opkomen in de medische sector, zoals hiv en aids, hepatitis B, hepatitis C en malaria. Bloedtransfusies hebben vele levens gered, maar kunnen ook andere ziektes overbrengen. Er zijn risico’s verbonden aan bloed dat ontvangen wordt van vrijwilligers en zelf aangezochte donoren. Daarom is het van belang dat er standaardregels zijn voor het testen van bloed. Een ander aspect waarom de wet behandeld wordt, is dat het SRK de enige instantie in Suriname is die bloed inzamelt. Maar het zou wellicht ook kunnen dat andere organisaties ontstaan en dat kan niet zonder meer.
Breeveld weet niet of deze wet vandaag al aangenomen zal worden. “Het hangt geheel af van het aantal sprekers.”

error: Kopiëren mag niet!