Gezellige seniorendag door S.C.S.V. Anand

De Sociaal, Cultureel en Sportvereniging Anand heeft i.v.m. herdenking van 139 jaar Hindostaanse immigratie, afgelopen zondag 3 juni een gezellige dag voor de senioren van ressort Saramaccapolder gehouden op haar sportcomplex te Leiding 8A. Tijdens deze dag mochten enkele van de ongeveer 200 aanwezige senioren ook hun zegje doen over hun ervaringen. De adviseur van deze vereniging, Bholanath Narain, bracht namens het bestuur dank uit aan de senioren die hun bijdrage in het ressort hebben geleverd. De voorzitter van S.C.S.V. Anand, Inder Rambharse, geeft desgevraagd aan dat hij ook de sponsoren zeer erkentelijk is, omdat mede dankzij hun de senioren naast het gezellig met elkaar eten en drinken, ook een aardig pakket naar huis konden meenemen.

error: Kopiëren mag niet!