Maurits Hassankhan: “Het is een dag om te bezinnen”

Na een reis van drie maanden zetten op 5 juni 1873 de eerste Brits-Indische immigranten voet aan wal in Suriname. Zij kwamen met het zeilschip de ‘Lalla Rookh’ (letterlijk: roze wang). Zo begon de Immigratie van een grote groep Hindostanen vanuit India naar Suriname. Jaarlijks wordt deze dag herdacht. Vandaag is het precies 139 jaren geleden dat zij als contractanten voet aan wal zetten.
Volgens Maurits Hassankhan, vertegenwoordiger van de Hindostaanse Diaspora, is deze dag in elk geval een dag om te bezinnen. Op deze dag wordt door velen het feit herdacht dat hun voorouders in Suriname zijn gekomen en dat zij hier zijn gebleven, hoewel zij oorspronkelijk kwamen om terug te gaan. De Brits Indische contractanten hebben in Suriname een nieuw vaderland verworven en zijn deel geworden van een nieuwe samenleving; eerst als vreemdelingen, als tweederangs burgers. In de loop der jaren zijn zij geïntegreerd in de samenleving en die als hun eigen zijn gaan ervaren. Op den duur zijn zij Suriname als hun vaderland gaan beschouwen, hoewel zij banden hadden met India. De immigranten hebben volgens Hassankhan een enorme bijdrage geleverd. Bij deze terugblik komen de afstammelingen tot de conclusie dat zij vooruit zijn gegaan en geven aan blij te zijn dat hun voorouders naar Suriname zijn gekomen, zeker diegenen die het voorrecht hebben gehad om ooit naar India te gaan.
Volgens Hassankhan is India een groot en rijk land. Maar daarnaast is de armoede ook heel groot. Deze armoede komt bij ons in Suriname niet voor. Het is goed geweest dat onze voorouders de beslissing hebben genomen om naar Suriname te komen. Hiermee valt echter de penarie en de slavenbehandeling, die zij tijdens hun contractperiode hebben gehad, niet goed te praten. Al bij al is het volgens velen een goed besluit dat de voorouders hebben genomen om in Suriname te blijven en een toekomst te bouwen voor zichzelf en hun nageslacht.
Er zijn ook mensen die beweren dat niet 5 maar 4 juni herdacht moet worden als de dag van de Hindostaanse Immigratie. Zij die 4 juni propageren, zeggen dat de Lala Rookh op 4 juni onze territoriale wateren was binnen gevaren. Hassankhan zegt dat het vanzelfsprekend is dat men let op welk moment zij voet aan wal hebben gezet in Suriname.
Volgend jaar is het groot moment, waarbij 140 jaar Hindostaanse Immigratie wordt herdacht. Hassankhan zegt dat hij reeds is begonnen met de voorbereiding van een grote wetenschappelijke conferentie in samenwerking met de universiteit. Deze conferentie zal zich niet alleen richten op de Hindostaanse immigratie, maar ook op de afschaffing van de slavernij en de Chinese immigratie. Volgend jaar wordt het feit herdacht dat 150 jaar geleden de slavernij in Suriname werd afgeschaft en tevens zal ook herdacht worden 160 jaar Chinese Immigratie.

error: Kopiëren mag niet!