Hulp Nickeriaanse slachtoffers rukwinden in afrondende fase

‘De hulpverlening aan de getroffenen van de rukwinden van afgelopen vrijdag in Nickerie is zo goed als afgerond.’ Dit zegt de NDP/ MC-parlementariër, Rachied Doekhie, in gesprek met Dagblad Suriname. Er zijn ongeveer 60 huizen getroffen. Volgens Doekhie komen er steeds nieuwe meldingen binnen van garage tot koeienstal en kippenhok. “De hulpverlening naar de slachtoffers toe is goed op gang gekomen en wij zijn nu in de afrondende fase.” De ervaring van de eerste rukwind heeft meegeholpen om beter en efficiënter in te kunnen spelen op de ramp, zegt Doekhie.
Ook is gebleken dat er mensen zijn die munt proberen te slaan uit de ontstane situatie. Doekhie zegt dat de hulp is gericht op een woongedeelte van een huis dat is getroffen. “Er zijn ook mensen die hulp komen zoeken voor hun garage of terras dat beschadigd zijn.” De overheid komt met hulp in bij datgene wat primair van belang is. De districtscommissaris (dc) van Nickerie, Wedperkash Joeloemsingh, is volgens Doekhie vanaf het horen van het probleem met zijn team in weer en wind op pad geweest. De aanpak van de dc vindt de parlementariër prijzenswaardig.
De schade per woning is deze keer beperkt gebleven in vergelijking met de vorige keer. Om een indicatie te geven, zegt Doekhie dat de hoogste schade, die een woning bij de vorige rukwinden had geleden, dichtbij de SRD 50.000 lag, terwijl het deze keer bij de SRD 20.000 – SRD 25.000 ligt. Wel zijn meer huizen getroffen. Voorheen waren er ongeveer iets meer dan 20 huizen getroffen, maar deze keer is het aantal 3 maal hoger. Het is vanzelfsprekend dat de schade in financieel opzicht hoger zal liggen. Doekhie roept de samenleving op dat in zulke gevallen zij ook alvast de handen uit de mouwen moeten steken in afwachting op hulp vanuit de regering. Hij is ook faliekant tegen dat mensen die het financieel goed hebben, voor kleine zaken als een paar zinkplaten om hulp vragen, terwijl zij de schade zelf kunnen dekken. Hij vindt het meer dan tijd worden dat er op dit stuk een eenduidig beleid komt. Dit zal hij nog deze week met de president bespreken, zegt Doekhie. “Er moet duidelijkheid komen in welke mensen wel en welke niet in zulke gevallen in aanmerking komen voor hulp.”
De slachtoffers van de rukwinden worden volledig door de overheid geholpen. De slachtoffers worden zowel in financieel opzicht als met materialen en arbeiders geholpen. Echter zijn er comptabele regels, waaraan men zich moet houden. Dit betekent dat de hulpverlening heel traag op gang komt. “De ramp is geweest. Er zijn slachtoffers die dringend hulp nodig hebben en je kan niet wachten.” Om geen vertraging op te lopen in de hulpverlening is een Nickeriaanse ondernemer genaamd Johny Mahespalsingh gevraagd om alles voor te financieren. Hij is gelijk akkoord gegaan. Volgens Doekhie moet het voorbeeld van deze nobele ondernemer navolging krijgen.

error: Kopiëren mag niet!