Fernald verzekerd van overwinning

Ivan Fernald, een van de kandidaten die zich opmaakt om de voorzittersstoel van de Nationale Partij Suriname te bezetten, is verzekerd van zijn overwinning. Dat  zegt hij duidelijk tegenover Dagblad Suriname. ‘Omdat ik mij op het veld begeef.’ Voor hem is het onduidelijk waarom zijn tegenkandidaat al in een hoerastemming verkeert, terwijl hij tot nog toe slechts over de machtiging van Para beschikt. Zo heeft Sipaliwini gemachtigd haar stem op Fernald uit te brengen. Bij Coronie zal dat ook het geval zijn, zegt hij vol overtuiging. Gisteravond is er vergaderd met het afdelingsbestuur van Coronie. ‘Dus ik weet niet waarom hij nu al in een hoerastemming verkeert. Hij had een 1-0 achterstand, dat heeft hij ingehaald met 1-1, maar de stand is nu gewijzigd naar 2-1. Hij heeft weer een achterstand.’
De partij telt in totaal 11 afdelingen. Zo is door de tegenkandidaat van Fernald gesteld dat hij 7 afdelingen achter zich heeft, terwijl Fernald slechts de ondersteuning van 4 afdelingen zou genieten. Op grond waarvan hij dit beweert, is voor Fernald een vraagteken. ‘Ik werk met feiten, zegt hij. Zo is zijn kandidatenlijst bewilligd door alle 14 leden van het hoofdbestuur. Deze morele ondersteuning en blijk van vertrouwen stemt hem prima. Hij vindt het echter een heel kwalijke zaak dat kandidaten door hun drang om de verkiezing te winnen, zich slechts blindstaren op de kwaliteit van de campagnevoering. Terwijl het belangrijk is om de belangrijke zaken aan te kaarten, waarover zij zich zullen buigen na een eventuele verkiezingswinst. Het is Fernald opgevallen dat er veel waarde wordt gehecht aan persoonlijke relaties, terwijl deze helemaal niet van belang zijn voor de verkiezingen. Op dergelijke wijze wordt de partij juist naar de afgrond geduwd.
Fernald zegt een heldere boodschap te hebben voor zijn achterban. Zo zal hij na zijn overwinning een task force installeren op weg naar de verkiezingen van 2015 toe. Al de zaken, die ertoe moeten leiden dat de NPS als een overwinnaar uit de bus komt, zullen in kaart gebracht worden. Vijftig procent van de invulling van de ressortsraadsleden, districtsraadsleden, onderafdelingen, afdelingen en DNA-leden zal uit jonge dynamieke personen bestaan. Het overig deel wordt ingevuld door personen die politiek wijs zijn en over ruime ervaring beschikken. ‘Het wordt een mix tussen politiek wijze en jonge dynamische personen.’ Hij stelt voor ogen een opendeurpolitiek, waarbij als belangrijk speerpunt is opgenomen, de groei van de NPS.
Verder zal elke afdeling verplicht worden gesteld haar jaarplan te presenteren. Zo moet er ruime aandacht besteed worden aan vorming en educatie, recreatie en sport en zullen er speciale programma’s uitgevoerd worden. Om de drie maanden moet er een evaluatie volgen. Fernald zal er zorg voor dragen dat het secretariaat van de partij haar deuren dagelijks open houdt. Dit is vooral van belang voor een goede communicatie met de achterban. Communicatie met de achterban zal speciale aandacht krijgen, zegt Fernald, die het accent vooral legt op vernieuwing en dynamiek binnen de partij.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!