Bestuursambtenaren worden getraind in nieuwe rol

Op vrijdag 8 juni start het Ministerie van Regionale Ontwikkeling via het DLGP programma met een serie trainingen voor bestuursambtenaren. De managing director Bas Ahmadali zal de eerste training verzorgen. Het district Paramaribo o.l.v DC Kasto  (Noord-Oost) en DC Nerkust (Zuidwest) bijten de spits af.  Het verlenen van vergunningen was in de afgelopen jaren de hoofdtaak van de bestuursambtenaren, thans is die rol grotendeels weggelegd voor het Ministerie van Handel en Industrie. De bestuursambtenaren zullen zich nu meer richten op het ondersteunen van welvaarts-en welzijns activiteiten in de Ressorten en wijken. Zij zullen o.a uitvoering geven aan in het meerjarenplan opgenomen beleid om armoede in achtergestelde buurten op te heffen en het Decentralisatie programma van hun district uitvoeren. Hierbij zullen de ambtenaren een coordinerende en mobiliserende rol naar de burgers toe vervullen. Zij zullen ingezet worden om de communicatie met de burgers te stimuleren via het opgezetten van NGO netwerk overleg structuren (Ressortbesturen), het opzetten van burger informatie centra, het selecteren van projecten via een matrix systeem om achtergestelde buurten in een meerjaren districtsontwikkelingsplan op te nemen etc. De trainingsonderwerpen zijn: het decentralisatie programma van het district Paramaribo, de rol van de bestuursambtenaren, burgerparticipatie en communicatie methodieken, plannen, attitudevorming en representatie, vergadertechnieken en faciliteren en  presentatie technieken. Ter afsluiting moeten de deelnemers in groepen een keuze maken tussen het presenteren van een onderwerp, faciliteren van een hoorzitting en beleggen van een vergadering. Op de Commissariaten is een afdeling Beheer Bestuurs Ressorten opgezet, die de bestuurskantoren moeten coordineren. In Paramaribo Nooroost heeft secretaris Grando de leiding en in Zuidwest secretaris Praag. Deze afdeling coordineert alle burgerparticipatie activiteiten. Deze werkt nauw samen met de afdeling Burger Informatie Centrum/service balie, die de communicatie en dienstverlening naar de burgers moet coordineren. De te verzorgen trainingen zijn practisch van opzet, zodat de bestuursambtenaren het geleerde gelijk kunnen toepassen in de praktijk. Binnen de PIU geeft Iris Gilliad leiding aan de trainingen van de bestuursambtenaren in samenwerking met de Afdeling Burgerparticipatie en Voorlichting  van het Ministerie RO o.l.v Anna Johannis-Lachman.

error: Kopiëren mag niet!