Babyvoeding Nutrilon wederom niet verkrijgbaar

Een klacht die Dagblad Suriname vaker bereikt, is dat de babyvoeding Nutrilon niet te verkrijgen is. Nu weer zitten vele moeders met hun handen in het haar. Op dit moment is er een schaarste aan Nutrilon 1 en 2. Het is al ongeveer twee weken dat deze babyvoeding niet te verkrijgen is bij de RGD-apotheken en – poliklinieken.
Combe Markt, de distributeur van deze babyvoeding, zegt bij monde van zijn directielid, Radjen Ramsoedit, dat de lading vandaag binnen zal zijn. Volgens hem is de verlate aankomst van de lading te wijten aan de gestage productie in Argentinië. De moedermaatschappij Nutricia Zoetermeer Nederland is bezig met de overname van het productieproces van haar zusteronderneming in Argentinië. Zij zijn niet blij met de gang van zaken van het zusterbedrijf. Het productieproces liep niet zoals verwacht, waardoor de bestellingen nooit op tijd geleverd konden worden. Een andere oorzaak die aan de verlate lading ten grondslag ligt, zijn de vele stakingen van de scheepvaartmaatschappij in Panama.
Inmiddels is het nieuws bekend dat de importeur van deze babyvoeding, de directeur van Nutrisur, dhr. Autar, afgelopen zaterdag is heengegaan. Ramsoediet zegt dat het overlijden van de directeur geen stagnatie zal opleveren in het bevoorraden van de apotheken en poliklinieken van de RGD. Die verzekering heeft hij van de zoon van de directeur en een medewerker gehad. Hij gelooft dat alle desbetreffende instanties woensdag bevoorraad zullen zijn.

error: Kopiëren mag niet!