Lijst Rusland stevent af op overwinning in NPS

 De kandidatenlijst van Gregory Rusland lijkt af te stevenen op winst bij de hoofdbestuursverkiezingen op 17 juni aanstaande. De groep Rusland heeft weten in te breken in Para, die gold als het bolwerk van het kamp Fernald. Bij de verkiezing van afdelingsbestuur Para hebben de leden een gemachtigde voorgedragen die lijst Rusland steunt. Het valt te begrijpen dat deze vergadering niet zonder enig rumoer verliep.  Zaken liepen dusdanig uit de hand dat NPS-coördinator Runaldo Druiventak per direct zijn functie neerlegde. Het is duidelijk dat de groep Rusland flink wat lobbywerk heeft verricht in Para.
Met deze verkiezing in Para heeft Rusland nu 7 districten achter zich, terwijl Fernald nu zit op 4. Bij de indiening van de kandidatenlijsten was er nog een gelijke stand. Toen hadden Rusland en Fernald elk 5 districten achter zich. Ruim een maand geleden leek het erop dat Fernald de meeste stemmen achter zich zou krijgen. Twee weken voor de verkiezingen is het precies andersom. Maar het staat nog niet vast dat Rusland deze voorsprong behoudt. Als het aan Fernald gelukt in te breken in de kampen, waar Rusland de steun geniet, kunnen er nog wijzigingen optreden.
Erwin Lelie, voorzitter van het NPS-afdelingsbestuur Paramaribo, zegt dat de 11 afdelingen (de 10 districten en Wageningen) een gemachtigde kiezen die zijn stem namens het district gaat uitbrengen op het congres van de hoofdbestuursverkiezingen. De gemachtigde is altijd een vertrouwenspersoon die bij de stemming niet zal afwijken van hetgeen afgesproken is. De stemming geschiedt middels een gesloten brief. Het kan daarom niet anders dan dat deze vertrouwenspersoon van Para zijn stem dan ook op niemand anders zal uitbrengen dan op Rusland. De lijst die 5 plus 1 stemmen heeft, geldt als de winnaar.
 

error: Kopiëren mag niet!