Ozir pleit voor verzekeringskamer

Anno 2012 en er is nog steeds geen verzekeringskamer in Suriname. En is tot nu toe geen zicht in wanneer de verzekeringskamer gestalte krijgt in Suriname. Dat is een instelling van overheidswege, die toezicht houdt op maatschappijen die een levensverzekering- en/of schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen.  Dit instituut zou een controlerende rol moeten vervullen in alles dat betrekking heeft tot de WAM-premie en all risk-verzekeringen.
De politicus, Nizaam Ozir, pleit al jaren voor een verzekeringskamer. Het instellen van een verzekeringskamer is hard nodig in Suriname. Personen die bijvoorbeeld bij een aanrijding schade hebben geleden en zich benadeeld voelen, kunnen thans nergens terecht om hun beklag te doen. De situatie nu is dat wanneer iemand zich benadeeld voelt, hij zich verplicht moet wenden tot een advocaat om zijn zaak aan te vechten. De hoogte van een premie zou ook door de kamer bepaald moeten worden en niet door de verzekeringsmaatschappijen.
Er is een toename van het aantal deelnemers in het verkeer. De kosten van herstel, in geval van materiële schade, alsook de medische kosten, in geval van letselschade, lopen enorm op. De benadeelde bij een verkeersongeval komt soms in een heel moeilijke situatie te verkeren. Ook is gebleken dat de maximale dekking bij een aantal gevallen niet voldoende is om de veroorzaakte schade volledig te herstellen. In bepaalde gevallen moeten de benadeelden zelfs met een eigen bedrag inkomen. Ozir hoopt dat deze regering ertoe overgaat om invulling te geven aan de verzekeringskamer.

error: Kopiëren mag niet!