Coica doet voorstel aan Rio + 20

De Inheemse Volken van het Amazonegebied, afkomstig uit Brazilië, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia , Venezuela, Guyana, Suriname en Frans-Guyana hebben zich verenigd in het Coördinerend Orgaan van Inheemse Organisaties in het Amazonebekken, de Coica. De Surinaamse Inheemsen zijn gebundeld in de OIS. Het Coördinerend Orgaan, dat een totaal van meer dan 300 Inheemse stammen in het Amazonegebied vertegenwoordigt, heeft een gezamenlijk voorstel  opgesteld ter indiening op de Wereld Summit van Rio de Janeiro, welke gehouden wordt van 20 – 22 juni 2012 in Brazilië.
Hierbij zullen heel duidelijk worden benadrukt de rechten van hun woon- en leefgebieden als een integraal onderdeel van het leven in dit belangrijk deel van de wereld, het Amazonegebied.
Het totale bewoonde areaal beslaat een oppervlakte van ruim 10.268.471  km², met een populatie van ruim 2.5 miljoen. Gezien de cruciale rol van Inheemse volken bij het in balans houden van hun leefgebied, met betrekking tot klimaatveranderingen en verdediging van het gebied, pleiten ze voor een volledige erkenning van hun gemeenschappelijke rechten op hun leefgebieden en cultuur. De Inheemse volken willen graag als volwaardige bewoners van het regenwoud in harmonie en vrede verder leven op deze aarde. Zij verlangen naar een solidariteit-economie, en in het kader  van het voorstel van de Verenigde Naties bekeken, zijn zij voorstander van een groene economie.
De Coica doet daarom een oproep aan alle belangrijke mechanismen van de VN, als ook aan alle internationale en niet gouvernementele organisaties in de wereld om rekening te houden met een aantal aspecten, die hun leven moeten veraangenamen.
Gevraagd wordt dat men respect toont voor de rechten van Inheemse volken, zoals vervat in een aantal conventies, declaraties en overeenkomsten van internationale instituten en de VN. Ook wil de Coica dat men respect toont voor bestuurssystemen van Inheemse volken  binnen hun woon- en leefgebieden met het oog op vermindering van de verwarming van onze planeet. De Inheemse volken willen gaan naar een herwaardering van de duurzame Inheemse economie, met in achtneming van de  culturele identiteit. Zij willen ook delen in de winsten, welke voortvloeien uit het duurzame gebruik en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in Inheemse gebieden.

error: Kopiëren mag niet!