Waarmee is Coby bezig?


En toen werd John van Coblijn afgelopen vrijdag voorzitter van NPS-Paramaribo. Een harde strijd is het niet geworden, want  Van Coblijn won overtuigend met 13 stemmen voor en 8 tegen van zijn tegenstander Rudie Chin Jen Sem. Eenmaal als voorzitter komt een andere zijde van Van Coblijn boven water drijven.  Hij wil een vergadering uitschrijven waarin het besluit  van Paramaribo om Gregory Rusland voor te dragen, bevestigd moet worden.
Waarom wil Van Coblijn een verkiezing, waarbij 21 van de 22 onderafdelingen van NPS- Paramaribo stemden en  Rusland als overwinnaar uit de bus kwam, bevestigen. Is er geen proces-verbaal opgemaakt na die uitslag. Heeft de verkiezingscommissie steken laten vallen, waardoor de uitslag van die verkiezing nog geen rechtskracht heeft?
Voordat de mogelijke redenen van Van Coblijn worden ontbloot, pakken we even Van Dale. Achter beslissing staat “definitieve uitspraak over wat er gebeuren moet”. Achter het woord “bevestigen” lezen we “zeggen dat iets is zoals gevraagd of verondersteld wordt”.  Alleen op basis van deze twee definities heeft het al geen zin om een bevestiging te vragen, immers als de kiezers wordt gevraagd of zij daadwerkelijk Rusland wilden, zullen ongetwijfeld 9 dat beamen. Zes onderafdelingen zullen zeggen dat zij Armand Zunder/ Van Coblijn hadden gezien. Drie onderafdelingen moeten Fernald bevestigen en 1 onderafdeling Van Russel. Dus het heeft geen zin of toch wel?
Waarom wil Coby een formeel genomen bevestigd besluit opnieuw bevestigen? Daarvoor gaan we even terug in de tijd. Na de electie van Rusland zei Coblijn: ‘De groep Rusland manipuleert!’ Hij sprak ook over vriendjespolitiek in de richting van Rusland.
Daarnaast moet de uitslag even op een rij worden gezet. Volgens Van Coblijn heeft de meerderheid Rusland niet gekozen. En hij heeft gelijk. Rusland kreeg 9 onderafdelingen achter zicht, terwijl de rest 10 afdelingen telde. Maar is dat niet mogelijk het gevolg wanneer meer dan twee kandidaten meedoen? Is dat ook niet het geval bij de algemene vrije en geheime verkiezingen? Had het NF in 2005 daadwerkelijk de meerderheid achter zich? Met AC erbij kwam die combinatie op 48,5% van de stemmers.  Snijdt dat argument van Van Coblijn hout?
The enemy of my enemy is my friend. Dus als het Van Coblijn lukt om ‘de rest’ tot andere gedachten te brengen, dan kan de voordracht van Rusland gecanceld worden. Immers zoals alle democraten het zeggen: ‘de meerderheid heeft bepaald. Ik leg me als democraat bij neer.’ Het gevolg is dat Paramaribo niet meer achter Rusland staat. Diezelfde Rusland die Van Coblijn beschuldigde van vriendjespolitiek en manipulatie.
Maar het blijft een dilemma. Tijdens de hoofdbestuursverkiezingen is het vaak genoeg de afdelingsvoorzitter die namens de afdeling stemt. Die stemming is geheim. Dus ondanks de officiële voordracht kan een afdelingsvoorzitter in het stemhokje anders kleuren. En het is al gebeurd. Van Coblijn had 12 onderafdelingen achter zich en Chin Jem Sem 9. Toen de briefjes geteld werden, bleek dat Van Coblijn 13 stemmen had en Chin Jem Sem 8. Het kan verkeren.

error: Kopiëren mag niet!