Marinus Bee: ‘Taxibranche in rap tempo ordenen’

De regering moet serieus beginnen met de ordening van de taxisector, zegt parlementariër Marinus Bee. Dit zal volgens hem in rap tempo moeten gebeuren, getuige de willekeur waarmee gehandeld wordt in deze branche. De taxibranche opereert los van alle wettelijke voorzieningen. Hierdoor zijn noch de taxichauffeur noch de consument beschermd. De klant wordt benadeeld door de willekeurige tarieven die gehanteerd worden. Vanwege het ontbreken van de gewenste ordening zijn chauffeurs aangewezen op de dure markten voor auto-onderdelen. Bee roept de regering op de wetgeving betreffende de taxibranche zo gauw mogelijk in place te brengen. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme  (TCT) liet enkele maanden terug nog weten dat de al jaren oude concept-taxiwet nog op enkele punten herzien moest worden, alvorens het doorgestuurd kon worden naar het parlement. Doordat taxichauffeurs geen subsidie ontvangen en ook geen toegang hebben tot gesubsidieerde brandstof, vervallen ze tot een hosselcultuur waar willekeurige tarieven worden gehanteerd. Bee stelt voor het verplicht plaatsen van meters in de taxi’s als onderdeel van de ordening. De taximeters geven aan hoeveel kilometers verreden zijn en het bedrag dat hiervoor in rekening gebracht wordt. Hierdoor wordt uitbuiting van de consument voorkomen. Bee zegt dat de overheid  serieus moet kijken naar de taxibranche, daar er een aantal sociale groepen zijn die gebruikmaken van deze dienst.  De Vereniging van Taxihouders in Suriname (Vetahos)  laat weten dat de tarieven in verband met de verlaagde brandstofprijzen weer zijn aangepast.  Alle ritten zijn officieel verlaagd met SRD 1. Zo is de korte rit teruggebracht van SRD 8,50 naar SRD 7,50.
 

error: Kopiëren mag niet!