Eerste betonnen aanmeersteiger voor Saramacca

Onlangs is de eerste paal geheid voor de bouw van de eerste betonnen aanmeersteiger in het district Saramacca. De steiger komt te staan te West-Calcutta langs de Saramaccarivier. De bouw van deze steiger is voor een bedrag van SRD 641.000 uitbesteed aan aannemingsbedrijf Haukes NV. ‘Het is een geweldige ontwikkeling, het woon- en leefmilieu van de bewoners wordt op deze manier geriefelijker gemaakt’, zegt districtscommissaris Arunkumar Ramdhani, die ook te Calcutta is geboren. Decennia lang moesten de burgers, onder wie vooral scholieren en werkenden die de oversteek vanuit Huwelijkszorg doen, gebruikmaken van de houten loopbrug die in zeer slechte staat verkeerde. Niet alleen burgers en scholieren maar ook vissers maken gebruik van deze brug.
De weg te West-Calcutta is onlangs voorzien van een asfaltlaag. Ook een bushuisje dat pas is opgezet, siert het geheel. In het verleden was deze weg niet begaanbaar in de regenperiode. Binnenkort kan er tal van activiteiten ontplooid worden langs de Saramaccarivier. Zo is het bestuur van de Shri Krishna Mandir voornemens om de tempel te verbouwen. Langs de rivier komt een Tiraath Sthaan, waar Hindoes een heilig bad kunnen nemen. Verder ligt in het vooruitzicht om de Holika-verbranding, die voorafgaat aan de Phagwa-viering, in deze omgeving te doen plaatsvinden. Het opzetten van een multifunctionele zaal behoort ook tot een van de plannen. De bewoners kunnen deze voor tal van doeleinden gebruiken. Ramdhani legt er de nadruk op dat het gebied in de achterliggende jaren helemaal was verpauperd. Hier probeert hij verandering in te brengen door vermakelijkheid voor de burgers te creëren.
Zo heeft ook de ophoging van de waterkerende dam achter de OS Calcutta plaatsgevonden. Vooral de school had het te verduren bij een hoge springstand. Die kwam dan namelijk helemaal blank te liggen. Naast dc Ramdhani hebben ook het DNA-lid Frits Moesafirhoesein en de ressortsraadsleden en de districtsraadsleden hebben hun medewerking verleend om het gebied te verhelpen van al de euvels.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!