Leerkrachten leren budgetteren en met stress omgaan

De leerkrachten Melany Deekman en Christien Setropawiro blikken zeer tevreden terug naar de tweedaagse training ‘Budgetteren naar Succes’ en ‘Stress Management Action Pack’ van de Katholieke Onderwijzers Bond (KOB). Met deze tweedaagse training wilde het KOB-bestuur de deelnemers tools aanreiken, die hen in staat kunnen stellen zich toch staande te houden. Het bestuur is van mening dat de kosten van levensonderhoud de afgelopen maanden zo gestegen zijn, dat de werkers nauwelijks – anderen helemaal niet meer – uitkomen met hun budget. Dit komt door onder andere de hoge prijs voor brandstof en de doorwerking daarvan in de prijzen van goederen en diensten. Signalen hebben het bestuur ook bereikt dat de werkers zich ontzettend zorgen maken over de kosten van levensonderhoud, wat veel stress veroorzaakt bij de leden. De bron van veel ellende van de werkers anno mei 2012 is de steeds stijgende kosten van levensonderhoud, het budget dat tekort schiet en de stress die hierdoor wordt veroorzaakt. Stress die meestal van huis wordt meegenomen, haar weg vindt op de werkvloer en soms tot uitbarsting komt in de klas/school, met alle lastige gevolgen voor de leerlingen en de leerkracht. Volgens Deekman en Setropawiro zouden in feite alle leerkrachten deze training moeten volgen. Volgens beide opvoeders hebben zij en de overige deelnemers heel wat tips en tools meegekregen die hun zal helpen budgetteren en omgaan met stress.
Widjai Ganesh

error: Kopiëren mag niet!