Wetten met vakkennis en diepgang blijven uit

Tot nu toe heeft De Nationale Assemblee (DNA) alleen wetten behandeld, waar er geen of nauwelijks specialistische kennis in is gestoken. Het ging vaak om wetswijzigingen, waarin er geen vaktechnische kennis aan te pas kwam. Ronny Asabina zegt dat kwantitatief dit parlement waarschijnlijk meer wetten heeft aangenomen dan het vorig parlement, maar dat de meeste wetsproducten die zijn behandeld, door het vorige parlement waren voorbereid.
Asabina zegt dat de nieuwe wetten die zijn aangenomen geen wetten zijn, waarbij de voorbereiding veel diepgang en vaktechnische kennis heeft gehad. Heel veel wetten zijn afkomstig van de ministeries van Justitie en Politie en Financiën. Bij Justitie ging het voornamelijk om naturalisatiewetten. Financiën wilde wetswijzigingen om bijvoorbeeld het leningenplafond te verhogen.
De politicus zegt dat de naturalisatiewetten ‘standaardwetten’ zijn. DNA slaat de plank ook mis, omdat de naturalisatie niet wordt getoetst aan een bevolkingspolitiek. ‘Dat beleid is er nog steeds niet. Er zijn 10 wetten behandeld en niet een daarvan is gepasseerd op het bevolkingsbeleid.’
Bij Financiën ging het om wetten die ‘fragmentarische wijzigingen’ ondergingen. ‘De verschillende belastingwetten zijn aangepast. Bij de Casinowet zijn alleen de percentages aangepast. Wat ik wil zeggen, is dat belangrijke wetten die een impact moeten hebben op het sociaal, maatschappelijk en economisch leven, uitblijven.’
Asabina denkt aan decentralisatiewetten, de Wet op Jaarrekeningen, de Investeringswet, de Mijnbouwwet, de Milieuwet, de Anticorruptie en de Wet op Ruimtelijke ordening. Deze laatste zijn allemaal wetsproducten, waarbij er vakkennis en een gedegen voorbereiding vereist is. ‘Waar zijn deze wetten?’, vraagt Asabina zich af. ‘Alle wetten zijn belangrijk, maar bij de wetten die tot nu toe zijn aangenomen, was er niet veel inspanning vereist.’
Het DNA- lid vraagt zich af of de kwaliteit van de wetten niet iets zegt over de overheid en  DNA. Hij kan zich herinneren dat president Desi Bouterse eens zei dat er ministeries zijn die het predicaat ‘ministerie’ niet verdienen. Ook moest het parlement aanhoren dat zij aan kwaliteit inboet. De laatste uitspraak was wel teruggenomen.
Gregory Rijssen

error: Kopiëren mag niet!