NPS-Paramaribo hoeft niet op Rusland te stemmen

Ondanks het feit dat tijdens de kandidaatstelling Gregory Rusland als winnaar uit de bus kwam, betekent het niet automatisch dat de nieuwe NPS-Paramaribo-voorzitter voor de man stemt. John van Coblijn laat intussen merken dat de onderafdelingen dat besluit moeten bevestigen. Dat zal op een uit te schrijven vergadering moeten gebeuren.
Van Coblijn kiest zijn woorden voorzichtig. Hij vindt dat het democratisch proces binnen de NPS een is waarvoor alle leden respect moeten opbrengen.  Als bestuur denkt hij dat hij beide partijen de ruimte moet geven om duidelijk te maken aan de onderafdelingen wat ze met die partij willen gaan doen.
Aan de andere kant zegt Van Coblijn dat het besluit om Rusland voor te dragen, met als gevolg om op hem te stemmen, nog bevestigd moet worden. ‘Het bestuur Paramaribo moet nog vergaderen over deze zaak. Die vergadering zal nog moeten komen.  De onderafdelingen zullen op een gegeven moment hun wensen kenbaar moeten maken. Dit betekent dat het eerder besluit nog kan worden veranderd.’
Erwin Lelie, voormalig NPS-Paramaribo-voorzitter, vindt dat Van Coblijn de verkiezing van Rusland moet respecteren. Hij vindt dat het afdelingsbestuur de wil van de onderafdelingen moet uitdragen.  Na de voordracht mogen de kandidaten gaan lobbyen bij de afdelingen. ‘De kandidaten hebben het recht om te gaan campagnen om hun beleidsvisie door te geven. Men gaat proberen verandering te brengen in de ondersteuning.
Toch vindt Lelie, om de eenheid te bewaren, dat er niet mag worden afgeweken van de eerdere stemming. Hij vindt dat verandering hierin de eenheid in NPS niet goed zal doen. ‘We zijn 1 partij. Straks moeten we weer de gelederen sluiten. Er is al een beslissing genomen tijdens een verkiezing. I lob’en of i no lob’en, laat ons ervoor zorgen dat eenheid niet verstoord wordt. We staan op een punt om mensen terug te brengen.Als je dit soort zaken gaat doen, gaat het een ander effect krijgen. Ik zou niet daaraan werken.’
Tijdens de kandidaatstelling kreeg Rusland 9 onderafdelingen achter zich. Ivan Fernald kreeg er 3, terwijl de combinatie Armand Zunder en Van Coblijn 6 onderafdelingen kregen. Twee onderafdelingen stemden blanco.

error: Kopiëren mag niet!