Concrete projecten voor optimaliseren van watervoorziening in Suriname

“Een goede drinkwatervoorziening is belangrijk en wij moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat water zoveel als mogelijk in alle huishoudens beschikbaar is”. Aldus  minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen, dinsdag bij de bespreking met de Surinaamse Waterleiding Maatschappij  over concrete waterprojecten die op korte termijn zullen worden uitgevoerd en overgedragen aan de S.W.M.
De Dienst Watervoorziening heeft onlangs deskundigen aangetrokken om dit beleid te ondersteunen en de successen waren na enkele maanden al in Commewijne te merken.  Om de watervoorziening  te optimaliseren is de samenwerking met de S.W. M. sterk geïntensiveerd. Hierdoor kunnen projecten sneller en in hoger tempo gerealiseerd worden.
11 Projecten zullen dit jaar nog ter hand genomen worden en het dicht bevolkte deel van het kustgebied, inclusief Paramaribo zitten daar ook in.
Het distributienetwerk moet uitgebreid worden.  De minister noemde o.a. de gebieden Weg naar Zee en zijwegen, Rahemal 1 en 2, Verlengde Ephraimzegen, Katwijkweg en omgeving; ook het nieuwe woningbouw project van Hannaslust is in dit rijtje opgenomen, en verder Vredenburg (serie B en kleurrijkpark),  Braamshoop-, Mijnzorg-,  Libanon-, en Rijsdijkweg.
Om Domburg en omgeving te voorzien zal het water  vanuit station Livorno er naar toe worden getransporteerd .  Er wordt  hydrogeologische onderzoek uitgevoerd  op zoek naar water ten zuiden van Paranam. De  perspectieven zijn erg hoopvol.
Het Moricoproject in Commewijne is al opgestart. In delen van Nickerie wordt het veldwerk ook al gedaan.  De minister wil af van het model waarbij binnen een klein verzorgingsgebied zowel de SWM als de DWV actief zijn.
Er zijn in de oude voorzieningsgebieden  van de SWM vele buurten waar er in het water ijzer voorkomt waardoor het water vervuild uitstroomt. Dit wordt mede veroorzaakt door het gebruik van de hele oude asbestbuizen. Deze buizen slibben al te vaak dicht waardoor er vernauwingen ontstaan welke een drukverhoging tot gevolg hebben. Deze drukverhoging doet de ijzerafzettingen losraken in de buizen welke dan uit de kranen stroomt.  In vele gebieden moeten de asbestbuizen worden vervangen.
Het ministerie zal  zich ervoor beijveren dat de middelen er zijn, omdat het belangrijk is dat alle Surinamers  schoon en goed drinkwater in huis hebben.

error: Kopiëren mag niet!