Sprookjes van Grimm in het onderwijs

Onze ergernis was groot te vernemen over de dienstreis van een turbo-minister op Onderwijs en Volksontwikkeling.  Zelf vertelt hij een met drogredenen omkleed verhaal dat het om de verhoging van ons onderwijspeil  gaat.  Dat is een gewoon uit zijn duim gezogen verhaal. Wederom zien we dat deze Jozefzoon bepaald niet in dienst werkt van de Surinaamse samenleving. Maar, hij maakt het nog erger en bedenkelijk als hij beweert dat de leermiddelenkeuze niets te maken heeft met curriculumontwikkeling.  En dit van iemand die jaren heeft gewerkt bij de SLO (Stichting Leerplanontwikkeling Suriname). Jozefzoon bewijst zijn incompetentie wederom  door zijn stomme uitspraken. Maar, wat verwacht je van een 75-jarige? Slaat de dementie toe of is het vergeetachtigheid? De volgorde is inderdaad het op orde hebben van curricula van de verschillende schooltypen in Suriname.  Want het probleem in Suriname is niet alleen het aanschaffen van leermiddelen, maar  eerst vaststellen wat onze kinderen moeten leren bij de verschillende vakken in de verschillende schooltypes in Suriname. Het zijn niet de boeken uit het buitenland die bepalen wat onze leerlingen moeten leren!
Terecht zeggen critici dat je eerst in huis moet kijken naar de bestaande leerplannen van de verschillende typen scholen in Suriname en de locale deskundigen betrekken. Zet meer Surinaamse inhoudsdeskundigen aan het werk om studie- en leermateriaal te ontwikkelen. Ook wij in Suriname moeten uitgeverijen gaan stimuleren om Surinaams onderwijsmateriaal te gaan ontwikkelen. Wij kunnen toch niet jaren afhankelijk blijven van het Nederlandstalige grondgebied.
Ook begrijpen we niet dat aan de ene kant Nederland wordt afgezworen in ons buitenlands beleid en tegelijk de turbo-gezant van onze president per business class van de KLM reist naar Nederland om inkopen te gaan doen voor Suriname. Is dit consistent met het gedrag van deze regering? Wat we zien, is een ‘hit and run’-strategie van Jozefzoon. Men is uit op populistisch beleid. Snelle en populaire maatregelen om het onderwijsveld het idee te geven dat men iets doet. De ongecontroleerde acties zullen op korte termijn resultaten opleveren, maar zijn helemaal niet structureel van aard.
Het grotere probleem wat we moeten gaan inzien, is dat Jozefzoon na het pesten van de vorige minister het nu voor mekaar heeft en de scepter zwaait op Onderwijs en de minister dirigeert alsof er niets aan de hand is. Hoort u de nieuwe minister iets zinvol zeggen over beleid?  Zonder goed nadenken en dialoog met het veld regent het van ‘quick wins’ om korte termijn populaire maatregelen te nemen en zo de indruk te wekken alsof er gewerkt wordt. De verkeerde personen worden betrokken en er wordt al gesmeten met snoepreisjes.  Dit is het begin van een lange reeks van ondoordachte acties op het Minov.
Mr. drs. Guillermo Samson (jurist/econoom)

error: Kopiëren mag niet!