Personeel Volkshuisvesting krijgt 10% loonaanpassing

Het is de Bond van Personeel van Stichting Volkshuisvesting (BPSVS) gelukt om een loonaanpassing van 10% voor het personeel bewerkstelligd te krijgen over het dienstjaar 2011. De overeenkomst hiertoe werd afgelopen maandag ondertekend door de voorzitter van BPSVS, Micheal Sallons, en de directeur van Stichting Volkshuisvesting, Poetridevi Dahoe- Amatsoemarto.
Sallons geeft aan dat er nog steeds secundaire zaken zijn die een oplossing of aanpassing behoeven. De directeur mag op korte termijn een schrijven hierover tegemoet zien. De bondsvoorzitter deelt mede dat de bond niet over een nacht ijs is gegaan om het succes van de loonsverhoging te behalen. De bond moest met sterke argumentatie en onderbouwingen op tafel komen om de directeur akkoord te laten gaan met de verhoging van 10%. Aanvankelijk was de eis van de bond hoger.
Sallons spreekt de hoop uit dat de goede samenwerking tussen de bond en de directie uitgediept wordt.

error: Kopiëren mag niet!