Afstudeer Nicole Redjosentono:

Nicole  Redjosentono studeerde gisteren met een negen (9) af aan de studierichting Infrastructuur, oriëntatie Bouwkunde, van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De titel van de afstudeervoordracht is ‘Een multifunctioneel buurtcentrum in de wijk Pontbuiten; Een visie ter verbetering van de woon – en leefsituatie in dit gebied’. Dit verslag geeft een visie over de wijze waarop de woon – en leefsituatie  in de wijk Pontbuiten op een duurzame manier verbeterd kan worden en welke invloed het heeft op de fysieke opbouw van een bouwwerk. Het verslag haalt eerst verschillende theorieën aan die aangeven dat onder andere investeren in de fysieke omgeving een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de woon- en leefsituatie van een wijk. (Tekst: Widjai Ganesh/DBSfoto: Anil Ramkumar)

error: Kopiëren mag niet!