Robby Ramlakhan Secretaris Generaal ACTO (nieuw)

Robby Ramlakhan

Voor het eerst in de geschiedenis zal een Surinaamse staatsburger de hoogste functie bekleden binnen de Amazon Cooperation Treaty Organization. Op 18 mei 2012 werd in Cochabamba, Bolivia de XVI Vergadering van de Raad inzake Amazonische Samenwerking (CCA) van de Organisatie van het Verdrag voor Amazonische Samenwerking (ACTO) gehouden. Tijdens deze meeting werd de wnd. Directeur van Buitenlandse Zaken, Ambassadeur Robby Ramlakhan, met de unanieme goedkeuring van de 7 overige lidlanden, gepresenteerd als de nieuwe Secretaris Generaal van deze Organisatie. Ambassadeur Ramlakhan zal Ambassadeur Alejandro Gordillo, die namens Peru deze functie bekleedde, opvolgen en zijn werkzaamheden per 2 juli 2012 aanvangen.
Tijdens zijn toespraak bracht Ambassadeur Ramlakhan dank uit aan de Regering van Suriname voor zijn voordracht en aan de overige lidlanden voor hun ondersteuning. Hij benadrukte het belang van deze functie voor Suriname als lid van de ACTO, vanwege het feit dat 90% van ons grondgebied bestaat uit tropisch bos. Als land kan nu op het hoogste niveau een bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling van het Amazone gebied.
De Ambassadeur benadrukte dat de vele uitdagingen waar de Organisatie voor staat met de nodige efficiëntie aangepakt dienen te worden. Tijdens zijn zittingstermijn zal de nieuwe Secretaris Generaal zicht toespitsen op m.n. het identificeren van nieuwe financiële bronnen die kunnen bijdragen aan het oplossen van voornamelijk de institutionele uitdagingen, branding van de ACTO waarbij labeling van partners uit het bedrijfsleven de focus zal zijn, rekening houdende met de huidige situatie zal er ook beleid toegespitst worden op armoedebestrijding, social inclusion en duurzaam beheer van de waterbronnen in het Amazone gebied. De rol van NGOs binnen ACTO activiteiten zal eveneens geëvalueerd worden tegen de achtergrond van de gestelde doelen.
Ter afsluiting bracht Ambassadeur Ramlakhan zijn dank uit aan zijn voorgangers, Rosalía Arteaga, Manuel Picasso en Alejandro Gordillo, voor hun bijdrage geleverd aan de versterking van de Organisatie.
Per 2 juli 2012 ziet de functie verdeling van het Permanent Secretariaat van de ACTO er als volgt uit:
–          Secretaris Generaal: Suriname
–          Uitvoerend Directeur: Bolivia
–          Administratief Directeur: Brazilië
–          Coordinator Milieu: Ecuador
–          Coordinator Gezondheidszorg: Colombia
–          Coordinator Wetenschap, Technologie en Innovatie: Venezuela
–          Coordinator Inheemse Aangelegenheden: Guyana
–          Coordinator Sociale Aangelegenheden, Transport, Infrastructuur, Communicatie en Toerisme: Peru
 
Het Amazone Samenwerkingsverdrag werd op 3 juli 1978 getekend door de 8 landen die deel uitmaken van het Amazone Gebied, t.w. Bolivia, Brazilie, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela, met het doel ontwikkeling te brengen in die delen van de lidanden die deel uitmaken van het Amazone gebied. In 1995 werd het besluit genomen het Pro Tempore Secretariaat om te zetten in een Permanent Secretariaat, geleid door een Secretaris Generaal. De functie van SG rouleert alfabetisch en wordt ingevuld voor een periode van 3 jaar.
In 2002 werd het Permanent Secretariaat geinaugureerd in Brasilia en in 2004 trad de door Ecuador voorgedragen Secretaris Generaal, mw. Rosalía Arteaga, in functie. In 2007 eindigde haar zittingstermijn. Wegens institutionele omstandigheden zat het Permanent Secretariaat van de ACTO in de periode 2007-2009 zonder een Secretaris Generaal. In 2009 geraakte de Organisatie uit de impasse en werd middels loting de functie van SG aan Peru toegewezen. Volgens het alfabetische roulatiesysteem is het nu de beurt aan Suriname om deze functie te bekleden, waarna in 2015 aan Venezuela deze eer zal toekomen.

error: Kopiëren mag niet!