Internationale Dag van de Biodiversiteit

Door de Verenigde Naties is 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Deze dag is een speciale gelegenheid om het belang van en de bewustwording over biodiversiteit te vergroten. Het thema voor 2012 is mariene biodiversiteit, welke de rijkdom is aan levensvormen zoals vissen, planten, koraalriffen en mangrovebomen in het woongebied van de zeeën,  oceanen en rivieren. Zeeën, oceanen en rivieren zijn essentieel van belang voor de mens. Deze voorzien de mens van voedsel,  zijn een vitale bron van eiwitten, generen inkomsten door de visserij,  zijn ter recreatie, nemen koolzuurgas op en zijn ook belangrijk bij het reguleren van het klimaat. De functies van de verschillende woongebieden, waaronder de mangrove en riviermondinggebieden zijn ook belangrijk voor de mens. De mangroves vormen een natuurlijke bescherming van de kust tegen zee-invloeden door hun sterke wortels,  dienen als filter voor het  sediment dat de zee instroomt, hebben een productiefunctie (hout) en zijn de kraamkamer voor nieuw leven van vissen en garnalen.
De mangrovegebieden dienen als foerage en broedplaatsen voor vogels en vissen leggen er hun eitjes in. Vanwege het ondiepe water en het worstelstelsel van de mangroves, vinden de vissen ook een schuilplaats tegen roofdieren. Ook Suriname is rijk aan kust- en mariene biodiversiteit. Garnalen, zeeschildpadden, dolfijnen, vissen, (kust)vogels en mangrovebomen zijn onder andere deel hiervan. Biodiversiteit, inclusief mariene biodiversiteit, is belangrijk voor het voortbestaan van de mens. Zonder de goederen en diensten van biodiversiteit is leven op aarde niet mogelijk. Echter staan wereldwijd al deze rijkdommen onder druk van menselijk activiteiten, waaronder overbevissing, destructieve visserijmethoden, vervuiling door afval en verzuring door te hoge uitstoot van koolzuurgas. Het gevolg hiervan is dat het verlies aan biodiversiteit steeds toeneemt.
De bijdrage die een ieder kan leveren tot het behoud van onze biodiversiteit en in het bijzonder onze mariene biodiversiteit, is eenvoudig door bijvoorbeeld zoveel mogelijk vervallen chemicaliën en afgewerkte motorolie op een milieuvriendelijke manier van de hand te doen,  zuinig om te gaan met water, afval zoveel als mogelijk te recyclen, organisch afval te composteren, alle huishoudelijk afval op de legale vuilstortplaatsen af te leveren, visnetten te gebruiken die veilig zijn voor zeeschildpadden, de tuin en omgeving te beplanten met Surinaamse plantensoorten en zo min mogelijk de nesten van zeeschildpadden te verstoren. Probeer daarnaast zoveel mogelijk te weten te komen over de Surinaamse biodiversiteit en in het bijzonder van de leefomgeving, want alleen door meer te weten te komen over onze biodiversiteit, zullen we weten wat we hebben en hoe mooi en waardevol onze biodiversiteit is.

error: Kopiëren mag niet!