Dc Karta-Bink heeft meer financiën nodig

PL-assembleelid Hendrik Sakimin vindt dat districtcommissaris Ingrid Karta-Bink veel meer financiën nodig heeft om het districtsbeleid uit te voeren. Het geklaag dat ze nog te weinig heeft gedaan voor haar district, heeft volgens haar niets te maken met het vermogen van Karta –Bink. Ze heeft te weinig budgettaire ruimte, vindt Sakimin. Hij is zelf niet ontevreden over haar functioneren, maar het kan veel beter. Groepen in het district hebben geklaagd dat hun projecten niet zijn opgenomen in de districtsbegroting voor uitvoering. ‘Niemand hoeft de dc daarvoor te blameren. Ze is gebonden aan een beperkt budget en moest een keuze maken uit de meest dringende projecten van het district.’ Sakimin heeft ook het gerucht vernomen van een mogelijke vervanging van de districtscommissaris. ‘Daar weet ik formeel niets van. De partijleiding (PL, red.) is daarvan ook niet op de hoogte. Maar waar er rook is, zal er vuur zijn. De president is nog bezig met zijn evaluatie van directeuren en dc’s en waarschijnlijk is Karta Bink nog niet door het evaluatieproces heen.’
Sakimin ergert zich groen aan personen die bewust destabiliserend bezig zijn. ‘Dat remt de ontwikkeling die burgers met het hart op de juiste plaats proberen op gang  te brengen. Er zijn personen die er zogenaamd voordeel aan hebben dat deze gewenste ontwikkeling niet komt. Maar wat schieten wij hiermee op? Zo komt het land niet vooruit.’ Hij pleit er daarom voor dat de dc alle ruimte krijgt goed beleid te maken. Sakimin zegt dat de herasfaltering van het weggedeelte tussen Meerzorg en Stolkertsijver de grootste uitdaging is voor de dc. De meeste districtsbewoners beklagen zich over het ongemak dat zij vrijwel dagelijks ondervinden door het rijden over de deplorabele wegstrekking. De drinkwatervoorziening is prioriteit nummer twee, die wel grotendeels verbeterd is, maar nog niet beschikbaar is in alle delen van het district.

error: Kopiëren mag niet!