Inheemsen Amazonegebied bij Wereldconferentie Rio + 20 Surinaamse OIS betrokken

De Wereld Summit van de VN-CBD wordt gehouden van 20 – 22 juni 2012 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Van 3 – 14 juni 1992, twintig jaar geleden,  werd de Eerste Wereld-Biodiversiteitsconferentie van de VN gehouden in Rio de Janeiro in Brazilië en de zogenaamde Rio Conventie (verdrag) ondertekend door de aanwezige staatshoofden en milieuorganisaties. Met de ondertekening van dit indrukwekkend verdrag had men zich verplicht de ecosystemen, species, genetische hulpbronnen en klimaatveranderingen op een duurzame en verantwoorde manier  in de wereld respectievelijk te  beheren, exploiteren, ontwikkelen en bestrijden.  Als één van de 9 belangrijke onderdelen van deze overeenkomst was opgenomen de situatie en positie van de Inheemse Volken in de wereld,  als de eerste beschermers en verdedigers van biodiversiteit in de wereld. Deze erkenning is vastgelegd in  Agenda 21, artikel 8 onderdeel j van dit verdrag. Onlangs is dit agendapunt nogmaals onderstreept door meer dan 100 Staatshoofden tijdens de COP 17 in Durban, Zuid-Afrika.
 
De Inheemse Volken van het Amazonegebied in samenwerking met de Inheemse Volken van Azië en Afrika zijn al geruime tijd bezig om zich goed voor te bereiden op dit belangrijk gebeuren in Rio. Het ligt in de bedoeling om het Rio-verdrag na 20 jaar te onderwerpen aan een grondige evaluatie. Er zal worden nagegaan wat wel en niet bereikt is na 20 jaar Rio voor en door de Inheemse Volken. “Twee belangrijke zaken zijn in ieder geval gedurende de 20 jaar gerealiseerd. De fundamentele relatie tussen mens en de natuur is verbeterd. Daarnaast is de VN-verklaring met betrekking tot de rechten van Inheemse Volken in de wereld goedgekeurd en ondertekend door een grote meerderheid van de leden van de VN.”
 
“Maar de bescherming en respect voor land en natuurlijke hulpbronnen met betrekking tot  de Inheemse Volken van het Amazonegebied, twee  zeer belangrijke condities voor een duurzame ontwikkeling,  zijn er niet beter op geworden. Integendeel is het zoeken naar  een duurzame oplossing van het  grondenrechtenvraagstuk  in Suriname weer in de doofpot gestopt”, zegt de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS). “Integendeel zijn de economische recessie en de sociale instabiliteit in de wereld  gevreesde onderwerpen  van het moment.”
 
De vertegenwoordigers van 9 nationale organisaties, inclusief Suriname, die bij het Coördinerend Lichaam van Inheemse Organisaties in het Amazonebekken (Coica)  zijn aangesloten, komen van 20 tot 25 mei 2012 bijeen  om een slotdocument voor Rio + 20 samen te stellen. Suriname zal vertegenwoordigd worden door de heren Sirito-Yana, Halley Aloema en Reinardus Maria Artist van de OIS. De workshop wordt gehouden in Quito, de hoofdstad van Ecuador.

error: Kopiëren mag niet!