Diplomaten Indonesië visumvrij naar Suriname

De Nationale Assemblee heeft op 15 mei 2012 stilzwijgend goedkeuring verleend aan de ontwerpwet houdende de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten. Met deze overeenkomst wordt beoogd het vrij verkeer van respectievelijk Surinaamse en Indonesische houders van diplomatieke en dienstpaspoorten te bewerkstelligen. Onderdanen die houder zijn van een diplomatiek of dienstpaspoort kunnen voor een verblijf van ten hoogste dertig (30) dagen het grondgebied van elk der partijen zonder visum binnenkomen of vertrekken op vertoon van een geldig diplomatiek of dienstpaspoort. Hetzelfde geldt voor onderdanen die op doorreis zijn naar een andere staat. Voor toelating ten behoeve van een verblijf voor een periode langer dan dertig (30) dagen is voorafgaande toestemming vereist. De overige voorwaarden voor toelating in het geval van kort verblijf blijven van kracht. Partijen blijven bevoegd om wederzijdse onderdanen de toegang tot hun grondgebied te weigeren.
 

error: Kopiëren mag niet!