‘Onnodige heisa over bespoten groenten’

Er wordt onnodige heisa gemaakt over residuen van bestrijdingsmiddelen in Surinaamse groenten. Umar Taus, manager van het exportbedrijf Unifood Suriname NV, zegt dat er in de afgelopen jaren juist steeds minder resten van bestrijdingsmiddelen gevonden worden in geëxporteerde Surinaamse groenten en fruit. Hij zegt dat in de afgelopen 5 jaar het slechts 4 keer is voorgekomen dat de toegestane concentratie residuen in Surinaamse groenten bestemd voor Europa, overschreden is. Het verbaast Taus daarom dat in Nederland  heisa is ontstaan over vervuilde Surinaamse groenten. Hij vraagt zich af of de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NWVA) monsters heeft genomen van uit Suriname afkomstige groenten die op de luchthaven opgeslagen lagen of dat de testen verricht zijn op Surinaamse groenten die in Nederland in kassen geteeld worden.
Taus zegt dat de risico’s voor schimmelgroei in deze warme kassen groter zijn. Nederlandse kassentelers zien zich daarom genoodzaakt veel aan bespuiting te doen.  Het is volgens Taus best mogelijk dat monsters getrokken zijn van deze in Nederland geteelde sterk bespoten Surinaamse groenten. Ook deze groenten worden verkocht op de Nederlandse groentemarkt. Het verbaast de groente-exporteur ook dat de te hoge concentratie gevonden is in tajerblad. “Dat is juist een groente die in Suriname vrijwel niet of nauwelijks nog bespoten wordt.”  Het sterke vermoeden blijft dus dat het zou moeten gaan om de in Nederland geteelde groenten. Taus wijst er op dat in alle groenten en fruit  residuen van bestrijdingsmiddelen gevonden worden. Het gaat om de overschrijding van de toegestane hoeveelheid. Deze toelaatbaarheid verschilt per chemische stof en per insecticide, zegt Taus. Hij vindt het een pluspunt dat  Surinaamse landbouwers steeds meer bewust worden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en redelijk door de controles komen. Dit is het resultaat van een goede samenwerking tussen de groente-exporteurs, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de boeren. Alle partijen hebben er baat bij dat boeren gedegen voorlichting krijgen over bespuiting en de nieuwste teeltmethoden en -technieken, zegt Taus.   Hij hoopt dat het afgebrande  voedselkeuringslaboratorium van LVV zo spoedig mogelijk operationeel wordt, zodat groenten en fruit regulier getest kunnen worden.

error: Kopiëren mag niet!