Minov krijgt nieuwe directiestructuur

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) krijgt in het kader van de sectorhervorming een geheel nieuwe directiestructuur.  Dr. Eddy Jozefzoon, voorzitter van de Task Force Onderwijs, zegt dat er vier directeuren zullen worden aangesteld op het Minov. Het is de bedoeling om naast de algemeen directeur, ook een directeur Onderwijszaken en een directeur Administratieve Zaken te benoemen. De nieuwe  algemeen directeur zal voor 1 juli in functie zijn. De huidige directeur Cultuur, Stanley Sidoel, wordt gehandhaafd, zegt Jozefzoon.  Voor de personele invulling van de post van algemeen directeur zijn er zeven kandidaten in beeld gebracht.
De Task Force heeft aan de onderwijsvakorganisaties en andere relevante stakeholders  binnen de onderwijssector gevraagd eveneens voordrachten te doen voor deze functie. De Task Force heeft begin deze week de consultaties betreffende het technische profiel van deze functie afgerond.  Gisteren is er met de onderwijsvakbonden  afstemming gepleegd over de selectie van de kandidaten.
Met de hervorming zal  ook een quick scan worden gemaakt van het ministerie, hetgeen  zal moeten resulteren in het afstoten van alle oneigenlijke taken van het departement. Het ministerie kan namelijk geen orgaan zijn met kerntaken die tegelijkertijd te maken hebben met het maken, uitvoeren en ontwikkelen van beleid. Dat laat ruimte voor politieke beïnvloeding van het apparaat dat in wezen een strikt administratief-technische functie zou moeten hebben. Jozefzoon geeft als voorbeeld het Examenbureau en de Ontwikkelingsdienst die vanwege het karakter van  hun activiteit als zelfstandige diensten moeten opereren.

error: Kopiëren mag niet!