Kort geding Juspol tegen penitentiaire ambtenaren weer uitgesteld

De rechter in kort geding heeft de slepende zaak van het ministerie van Justitie en Politie tegen de Bond van Penitentiaire Ambtenaren Suriname (BPAS) uitgesteld naar 19 juni. Op 15 mei jongstleden zou er vonnis gewezen worden. Deze rechtszaak, die vorig jaar september was aangespannen, was al enkele keren verdaagd. Gisteren werd op de zitting door de magistraat nog eens bevestigd dat het ministerie zich dient te houden aan de overeenkomst  inhoudende de herstructurering van de penitentiaire dienst.
Bondsvoorzitter Gustaaf Galaant zegt aan Dagblad Suriname de afloop van deze zaak rustig af te wachten. De geschreven afspraak was de bond in 2000 overeengekomen met de toenmalige Juspol-minister. Ook hield de magistraat partijen weer voor dat een vertegenwoordiger van de bond zitting dient te hebben in de Juspol-commissie die de herstructurering moet voorbereiden. De bond ging vorig jaar september in actie omdat het ministerie weigerde een waarnemend diensthoofd voor de penitentiaire ambtenaren aan te stellen, hetgeen onderdeel is van de herstructurering. De toenmalige onderdirecteur Delinquentenzaken, Edward Belfort, accepteerde deze houding van de bond niet. Dit had als gevolg dat Juspol de penitentiaire ambtenaren voor de rechter sleepte.

error: Kopiëren mag niet!