‘Als machinist zorg ik ervoor dat de trein veilig en goed zijn bestemming bereikt'

Edward Belfort

Nieuwbakker Justitieminister Edward Belfort  bracht gisteren kennismakingsbezoek aan het Korps Brandweer Suriname (KBS). ‘Ik ben mij er van bewust dat ik in een reeds in gang gebrachte brandweer beleidstrein stap, waarvan  de route samen met u is uitgestippeld. En als machinist zal ik zorg dragen voor de condities, zodat de trein veilig en goed zijn bestemming bereikt’, zei Belfort in zijn openingswoord.
Om het beleidsplan te concretiseren is een ieder nodig; “All hands on deck.” De brandweer organisatie heeft hoofdzakelijk tot taak de preventieve en de repressieve brandweerzorg in geheel Suriname ter hand te nemen. ‘Verder bent u er om hulp te bieden aan  mens en dier in nood.  Ik wil hierbij gelijk een beroep doen op u om nimmer de mens in nood, dan wel het leven van uw medemens als inzet te gebruiken voor welke eis dan ook. Een mensenleven is niet uit te drukken in geld of welke beloning dan ook.’
‘In mijn beleidsperiode  wil ik veel meer op het gebied van de brandpreventie doen. Commandant brandweer, doet u er alles aan om uw preventie-units optimaal te laten functioneren; blijft u de gemeenschap op inventieve maar bovenal effectieve wijze voorlichten m.b.t. risicosituaties’, gaf Belfort als boodschap aan brandweercommandant Cecil Waal mee. ‘Niet alleen op de tv en de radio maar ook in de persoonlijke sfeer. Laat uw manschappen, terwijl zij op hun post zijn, bij toerbeurt de wijken bezoeken en huisbezoeken afleggen en vertellen over veiligheid en in het bijzonder de brandveiligheid; bezoekt u de scholen, de bedrijven en andere organisaties.’
‘ Ik zal  natuurlijk ook oog hebben voor de materiële behoefte: rollend materiaal, communicatiemiddelen etc., maar ook de standaard uitrusting moet optimaal zijn. En uiteraard moeten wij ook denken aan een goede geografische spreiding van de producten en diensten van het Korps Brandweer Suriname. Uitbreiding van posten en personeel. Laten wij na deze beleidsperiode terugkijken naar 100% realisatie van de projecten’, aldus minister Belfort.

error: Kopiëren mag niet!