Oorzaken en gevolgen van schuldgevoelens en tobben

Als er iets is waar de mensheid nu  naar snakt , dan is het  om in voldoende mate te kunnen beschikken over de middelen van bestaan, gepaard gaande met veel geluk en gemoedsrust. We doen  er alles aan om die te bereiken en terecht,  want de natuur biedt alle mogelijkheden  daartoe. De natuur met al zijn complexe  ecologische systemen is een   adembenemende schepping. De ongelofelijk ingewikkelde en  efficiënte  systemen in het menselijk lichaam die zorgen voor in stand houden van het leven zijn zo effectief,  dat geleerden zich afvragen hoe het komt dat de mens  toch uiteindelijk sterft. De biochemische en biogenetische processen in één  enkele lichaamscel,  zijn complexer en efficiënter dan de  processen in de grootste  chemische fabriek.  De ingewikkelde   wiskundige wetten die  er voor zorgen dat de kosmos in tact blijft, trekken een zware wissel op  het bevattingsvermogen van de meest geniale geleerden. Niet te vergeten de talrijke en  gevarieerde bodemschatten, planten, vruchten, bloemen, dieren, die  zorgen voor de bevrediging van alle menselijke behoeften en begeerten. Naast de overvloed  aan stoffelijke goederen  zijn er talrijke zinnenstrelende momenten in ons leven, die ons intens gelukkig kunnen  maken; de vertederende glimlach op  het kwijlende mondje van een baby, de mollige graaiende handjes  naar alles wat in zijn directe nabijheid is, mollige beentjes die driftig  in de lucht schoppen, de schalkse blik van verstandhouding van een geliefde, de sereniteit tijdens een wandeling in het bos,  die als een weldadige plens over ons komt, vriendelijke en opbeurende woorden van een vriend op het moment dat je het hard  nodig had. U vult verder in. We ontkomen dan ook  niet aan de indruk, dat de schepping bedoeld is om te voorzien in een leven van uitbundige overvloed en  intens geluk. En toch merken we dat de wereld vol zit met ongelukkige mensen, waarvan een groot deel niet eens kan beschikken over de meest elementaire voorzieningen. Naast bestuurlijke chaos en hebzucht in de wereld zijn er  enkele zaken in de persoonlijke sfeer die het  streven naar geluk, ondanks  overvloed, danig kunnen frustreren. Twee van deze zaken zijn schuldgevoelens en tobberijen. Schuldgevoelens en getob vreten verschrikkelijk veel energie en maken dat mensen zich vaak moe, lusteloos prikkelbaar, onwaardig, mismoedig en ongelukkig voelen, zonder dat ze schijnen te  weten waaraan het ligt. Deze negatieve emoties zijn dan weer een opstapje  naar een nog ellendigere emotionele toestand als  depressie. Schuldgevoelens richten de aandacht op het verleden, over zaken die naar onze mening niet of wel  hadden moeten worden gedaan of fouten die we gemaakt hebben al dan niet naar anderen toe, terwijl tobben de aandacht richt op de toekomst, op gebeurtenissen die zouden kunnen plaatsvinden. Doordat we zo  vaak bezig zijn met deze twee momenten gaat het heden onproductief aan ons voorbij en missen we heel veel plezier en kansen.  We laten de actuele momenten voorbij glijden en raken immobiel door een gedrag uit het verleden en houdt tobben ons ook immobiel in het heden om iets in de toekomst, meestal  iets dat buiten onze macht is. Een citaat uit Golden Day van Robert Jones  Burdette verwoordt het zo: ”Het is niet de ervaring van vandaag die mensen gek maakt. Het is de wroeging  over iets dat gisteren   is gebeurd  en de vrees voor wat morgen kan  gebeuren.” Volgens een enquête van Psychologie Magazine heeft 1 op de 5 vrouwen dagelijks last van schuldgevoelens.   Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden gesteld dat schuld en tobberij de meest voorkomende vormen van geestelijk lijden zijn, in  onze maatschappij. Uit het eerder aangehaalde boek nog een citaat van deze schrijver: ”Er zijn twee dagen in de week waarover  en waarop ik  me nooit zorgen maak. Twee zorgeloze dagen, die angstvallig vrij worden gehouden van angst en vrees. Een van die twee dagen is gisteren en de  andere dag waarover ik me geen zorgen maak is morgen.” Makkelijker gezegd dan gedaan, zegt  u? Vind ik ook, maar dat maakt het nog niet onuitvoerbaar, dus laten we  de moed niet laten zinken en verder kijken wat we hieruit kunnen leren. Laten we daarom  nagaan hoe schuldgevoelens ontstaan. Dit kan  een handvat zijn tot eliminering of vermindering van schuldgevoelens.
Frank Menig

error: Kopiëren mag niet!