''Zorg drastisch achteruit''

De Algemene Bond van Verpleegkundigen in Suriname (ABVS) heeft een activiteit gepland in verband met de Dag der Verpleegkundigen afgelopen zaterdag. Voor de bond was deze dag om te bezinnen en om stil te staan bij het beroep van de verpleegkundigen.
Bondsvoorzitter Evelien Dijksteel is de mening toegedaan dat de zorg drastisch achteruit is gegaan. Wat hieraan ten grondslag ligt, is onbekend. Een onderzoek zal moeten uitwijzen wat de reden hiervan is. Ook is er een schrijnend tekort aan verpleegkundigen. Zij trekken nog steeds weg, waardoor er een zware druk ontstaat  op de overige verpleegkundigen die achter blijven. Dijksteel zegt dat zij desondanks proberen om het werk op de juiste wijze te doen. “Er zijn natuurlijk ook enkelen die het werk niet zo nauw nemen en de kantjes ervan af lopen.”
De woningnood is nog steeds een groot probleem voor de verpleegkundigen. Enkele jaren terug werd het Zustersproject tot ontwikkeling gebracht, maar dat voldoet niet in de behoefte. Dijksteel geeft eerlijk toe dat in vergelijking met de voorgaande jaren het verplegend personeel er nu veel beter voor staat qua salaris. Het is niet wat het wezen moet, maar ontevreden zijn zij niet.
Het streven van de ABVS is het verhogen van de kwaliteit in de zorg. “Wij willen de zorg weer naar een hoger niveau brengen, aangezien wij menen dat de kwaliteit van de zorg heel laag is gegaan. Echter ligt het niet alleen aan ons, om de kwaliteit te verhogen, maar de nodige middelen moeten ook aanwezig zijn.” Dijksteel zegt dat zij steeds bezig zijn te improviseren om de kwaliteit van de zorg hogerop te tillen.

error: Kopiëren mag niet!