SIO start amnestiedialoog met Surinamers

Het Surinaams Inspraakorgaan heeft zaterdag in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam Zuidoost een geslaagde dialoogbijeenkomst gehad. Voor- en tegenstanders van de aangenomen Amnestiewet zijn met elkaar in dialoog gegaan. De voorzitter van het Surinaams Inspraakorgaan, Roy Ho Ten Soeng, constateert dat Surinamers in Nederland en Suriname verdeeld zijn over dit vraagstuk. Het inspraakorgaan wil dat Surinamers de eenheid gaan vormen. Dagvoorzitter op deze dialoogbijeenkomst was het Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing. Naast Ho Ten Soeng zaten in het panel Harlow Brammerloo (bestuursvoorzitter deelgemeente Rotterdam-Noord), Harry van Bommel (Tweede Kamerlid SP), Rabin Gangadin (dichter, essayist en prozaïst), drs. Barryl Biekman (voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden) en mr. Gaetano Best. Laatstgenoemde is werkzaam bij het Amsterdam Center for International Law van de Universiteit van Amsterdam.
Een punt dat aan de orde kwam, is dat Nederland zich niet moet bemoeien met interne zaken van Suriname. De Surinaamse Nederlanders voelen zich wel geroepen hun stem te laten horen. Ze hebben altijd een binding met Suriname en volgen alle ontwikkelingen nauwlettend. Ook is gewezen op de miljoenen overmakingen die wel als welkom geacht worden in Suriname. Op deze bijeenkomst is aangekaart dat in Suriname de politieke leiders van de oppositie en de coalitie met elkaar in dialoog moeten komen hoe gezamenlijk het probleem rondom de amnestiekwestie tot een voor een ieder bevredigende oplossing te brengen. Op de bijeenkomst is gevraagd naar de visie van het inspraakorgaan of zij voor- of tegenstander zijn van de Amnestiewet. Ho ten Soeng zei dat het Surinaams Inspraakorgaan niet zal aangeven als het voor- of tegenstander van deze wet is, omdat het als facilitator voor de hele Surinaamse gemeenschap in Nederland dient. Zowel de voor- als de tegenstanders moeten een beroep kunnen doen op de diensten van het Surinaams Inspraakorgaan.
De aanname van de amnestiewet in Suriname  en de zittingen van de krijgsraad in het 8 decemberstrafproces leiden ook binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland tot verhitte discussies en tot enorme polarisatie. Niet alleen naar aanleiding van de politiek in Suriname, maar binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland ziet het SIO een toename van beledigingen en racistische reacties op verschillende discussieplatforms op het internet.  Het SIO is bezorgd over deze ontwikkeling en heeft daarom het initiatief  genomen voor een dialoog om met respect voor elkaars meningen en standpunten toch te kunnen ‘verbinden’. Er komt een vervolgbijeenkomst voor de voortzetting van deze dialoog onder de Surinamers.
 Kieran Amersing

error: Kopiëren mag niet!