“Schaarste aan bepaalde medicamenten”

“Terwijl de regering een prijsverlaging van basisgoederen heeft ingevoerd, hebben patiënten te kampen met een tekort aan geneesmiddelen.” Dit meldt een bron aan Dagblad Suriname. Zo wordt beweerd dat sinds een maand BGVS niet beschikt over insuline, die zo essentieel is voor diabeten. “Tot vorige week waren zowel de penfills als de gewone ampullen (mixtard 30/70) niet voorradig. Sedert vorige week zijn wel de ampullen verkrijgbaar, niet de penfills. Elke week is het een uitdaging van apotheken om te kunnen voorzien in de voorraden en aanvragen”, aldus de bron. Van BGVS zouden apothekers vaker te horen krijgen dat geneesmiddelen zeilende, dan wel in bestelling zijn. “Soms komt het voor dat de medicamenten gewoon niet in voorraad zijn en dat er geen verdere verklaring wordt gegeven.”
“Tot greep uit de lijst van middelen die tot vorige week schaars waren, behoren cetirizine (allergie), cimetidine (maagzuurremmend), dexamethason oogdruppels, nifedipine ret (bloeddruk), ciprofloxacine (antibiotica), tetracycline oogzalf, salbutamol 4mg (kortademigheid), paracetamol-stroop, vitamine b complex injectie, beclomethason aerosol 50 mcg,  haloperidol 2 mg, hydralazine 50 mg, isosorbidedinitraat ret 20 mg, isosorbidedinitraat 5 mg, lorazepam 2.5mg, norethisteron en  levothyroxine 50mcg.” Op de vraag wanneer het product binnen is, zou een heel vaag antwoord worden gegeven. “In elk geval is een deel binnengekomen, dus zal deze lijst er nu anders uitzien. Zo is er natuurlijk weer een  schaarste aan andere geneesmiddelen. Particuliere importeurs kunnen deze schaarste niet opvullen, omdat hun het leven zuur wordt gemaakt. BGVS heeft een monopoliepositie en zulks is funest voor het land.”
“Het schijnt dat SZF van tijd tot tijd zelf importeert om zijn eigen apotheken te voorzien”, zegt de bron. “BGVS gaat hierdoor minder bestellen, waardoor regelmatig schaarste ontstaat. Met de vaste afnemers (particuliere apotheken) wordt geen rekening gehouden. Deze groep van apothekers mag sowieso niet zelf importeren, ook al hebben zij kennis van zaken. Het is zelfs zo dat de registratiecommissie die ervoor moet zorgen dat geneesmiddelen geregistreerd worden (een vereiste om importen te mogen doen) onbemand is. Particuliere leveranciers kunnen geen nieuwe geneesmiddelen registreren, terwijl BGVS regelmatig ontheffingen krijgt om niet geregistreerde geneesmiddelen het land binnen te brengen”, zegt de anonieme bron aan Dagblad Suriname.
BGVS zou enkele jaren terug  een tender gehouden, waarbij de particuliere importeurs was gevraagd om een bod te doen ten aanzien van import van geneesmiddelen. “Zij zouden importeren en BGVS zou op haar beurt distribueren. Achteraf blijkt dat BGVS zelf fabrikanten heeft benaderd om zaken te doen. De importeurs voelen zich hierdoor beetgenomen. Op alle manieren probeert het BGVS de monopolie te behouden en wordt daarbij gesteund door het ministerie (de Pharmacetusiche Inspectie), die alleen ontheffingen verleent aan BGVS voor de import van ongeregistreerde geneesmiddelen.”
“Het is reeds jaren bekend dat het inkoopbeleid van het BGVS tekort schiet en toch wordt de kans niet aan anderen geboden om te importeren. Apothekers zijn aangewezen op het BGVS vanwege het proces dat het ministerie hanteert, namelijk dat geneesmiddelen in Suriname geregistreerd moeten zijn om geïmporteerd te kunnen worden”, verklaart de bron verder. “Het registratieproces duurt bij particulieren erg lang, maar voor BGVS worden vaak verkorte procedures toegepast. BGVS kan door massa-inkoop meestal lagere prijzen bieden dan de particulieren en wordt ook door de regering van alle kanten ondersteund, terwijl particulieren dit voordeel moeten ontberen. Het is logisch dat particulieren geen grote voorraden durven te kopen. Vaker heeft zich ook het fenomeen voorgedaan dat particulieren grote voorraden hadden gekocht en plotseling BGVS onder de prijs dook, waardoor men voorraden niet meer kwijt kon.”
De vraag is volgens de bron welke positie het BGVS eigenlijk inneemt. “Aanvankelijk was het de bedoeling dat zij zou distribueren, maar nu importeert ze zelf, doet voorraadbereidingen, distribueert, doet aan herverpakking van grondstoffen en importeert verbruiksartikelen. En dit alles, terwijl het inkoopbeleid kant noch wal raakt. De situatie is dus niet gewijzigd: er is officieel een vrije markt, maar BGVS heeft de monopolie en uiteindelijk wordt daar de patiënt de dupe van”, meent de bron.

error: Kopiëren mag niet!