BEP-assembleelid Asabina: ‘Religie draagt bij aan vorming sterke gezinnen’

BEP-assembleelid Ronny Asabina

“De religie levert een niet weg te denken bijdrage aan de vorming van sterke gezinnen. De overheid zou de initiatieven die de religie op dit vlak neemt, moeten ondersteunen, daar het hebben van sterke gezinnen een belangrijke conditie is voor het creëren van een stabiele gemeenschap.” Dit zegt BEP-assembleelid Ronny Asabina in een reactie op de Internationale Dag van het Gezin, die vandaag is uitgeroepen door de Verenigde Naties. Asabina noemt in dit verband het Christelijke tv-programma ‘Gaan voor Goud’ verzorgd door Carl en Jane Breeveld, waarin onder andere bouwstenen werden aangedragen voor een stabiel gezin.  Gezinnen vormen de hoeksteen van de samenleving, de overheid zou daarom moeten investeren in de vorming van dit instituut, zegt Asabina. ‘Het heeft geen zin om mooie toespraken te houden op zo een dag. De werkelijkheid leert dat er in Suriname nog teveel gebroken gezinnen voorkomen. Doe als overheid iets concreet op het vlak van het versterken van kwetsbare gezinnen. Dankzij de religie zien wij het effect van sterke gezinnen in de creatie van een  gezonde samenleving.’
Asabina zegt dat het opmerkelijk  is dat het verschijnsel gebroken, éénouder- of gescheiden gezinnen vaker waar te nemen is in de zogenaamde sociaal zwakke leefmilieus. Hij vindt het daarom ook jammer dat genderbewustzijnprogramma ’s die in deze gebieden worden uitgevoerd, hun doel missen. “Het is opvallend dat de activiteiten in dit kader worden uitgevoerd door personen die geen rolmodellen zijn op dit vlak. Het zijn vaak genoeg vrouwen zonder partners en dus die een gebroken gezin hebben. Hoe wil je dan dat vrouwen in kwetsbare posities in het binnenland en in sociaal zwakke milieus van de stad de boodschap van deze vrouwen  overnemen om stabiele gezinnen te vormen”, vraagt Asabina zich af. ‘Ze zijn geen voorbeeld.’
De parlementariër zegt ook dat het tijd wordt dat deze genderbewustzijnprogramma’s worden getoetst op hun effecten. Hij vraagt zich af of de doelen worden gehaald, daar dit nooit echt duidelijk is geworden. De donoren geven geld, maar er wordt nooit publiekelijk gesproken over de  effecten op de besteding van de middelen. Deze donororganisaties zouden volgens Asabina hun criteria voor  het ter beschikking stellen van de gelden moeten  bijstellen.

error: Kopiëren mag niet!