Personen met beperking kunnen zich voor 100% inzetten

Personen met een lichamelijke beperking kunnen net als mensen zonder een beperking goed nadenken en mede-arbeiden. Bedrijven en organisaties die met ze werken, hebben enorm goede ervaring met deze personen. Ze zijn erachter gekomen dat mensen met een beperking zich voor de volle 100 % inzetten in datgene waar ze goed in zijn. “Je kunt altijd op ze rekenen, ze zijn zeer gedisciplineerd, ze zijn altijd op tijd, in tegenstelling tot degenen die denken dat ze helemaal gezond zijn en geen beperking hebben”, zegt Glenn Sedney, bestuursvoorzitter van Huize Tyltyl, een tehuis voor kinderen met een lichamelijke beperking.
Kinderen van Tyltyl worden in staat gesteld onderwijs te genieten en worden opgevangen totdat ze mulo bereiken. Sedney zegt dat deze kinderen op die manier worden klaargemaakt voor de samenleving, zodat ze een toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen. Hij meent dat de samenleving zich meer bewust moet zijn van het feit dat ook mensen met een beperking hun skills hebben en mede kunnen arbeiden in de samenleving. “Gelukkig zijn er bedrijven en organisaties die deze personen de gelegenheid bieden om emplooi te vinden. Dan kunnen deze mensen met een beperking zelfstandig opereren, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van derden.”
Er zijn thans bedrijven die er volledig op gericht zijn om personen met een lichamelijke beperking de gelegenheid te bieden om te werken. Het gaat voornamelijk om productiebedrijven. “Je hebt jongens in de automontage, jongens en meisjes in de meubelbedrijven, op kantoren als telefoniste, om te kopiëren of in banken om brieven te sorteren. Ik denk dat er een awareness op gang komt. Het doet ons echt wat als we deze kinderen met elkaar zien omgaan, wij kunnen met onze beide benen overal gaan, maar deze kinderen zijn beperkt en hebben hulp nodig”, vertelt Sedney.

error: Kopiëren mag niet!