Verkrachter gestraft met 2 jaar cel

De kantonrechter deed uitspraak in de verkrachtingszaak waarin de echtelieden S.B. en Stanley Misiedjan terechtstaan. De magistraat sprak S.B. vrij van de gehele tenlastelegging. Aan Misiedjan wordt het verwijt gemaakt dat hij twee jongere zussen van zijn concubine, A. en G., seksueel heeft misbruikt. De rechter achtte verkrachting van A. wettig en overtuigend bewezen. Dit mede op grond van de verklaring van de verdachte. Hij gaf toe seks te hebben gehad met A., maar hij ontkende vleselijke gemeenschap te hebben gehad met G. De magistraat veroordeelde Misiedjan tot een gevangenisstraf van 2 jaar met aftrek.
Aan S.B. werd het verwijt gemaakt dat zij Misiedjan zou hebben geholpen tijdens het plegen van het strafbare feit. Zij zou haar twee jongere zussen A. en G., respectievelijk van 14 en 15 jaar, hebben uitgekleed. Als het ware zou S.B. de verkrachting hebben aangemoedigd. De verdedigende advocaat had op de vorige zitting gevraagd om Misiedjan als getuige te horen in de zaak tegen S.B. Dit, vanwege het feit dat S.B. het feit steevast heeft ontkend. S.B. verklaarde dat zij in de periode van het gebeurde  in de stad was. Het incident heeft zich voorgedaan in een dorp in het binnenland. Misiedjan bevestigde dat S.B. zich op dat moment in de stad bevond.
In deze zaak had de openbare aanklager een celstraf van 4 jaar tegen Misiedjan gevorderd en vrijspraak voor S.B.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!