Rehabilitatie jongensopvangcentrum Koela

Het jongensopvangcentrum Koela vangt moeilijk opvoedbare jongens en jongens met gedragsproblemen op. De leeftijdsklasse van de jongens ligt tussen 6 en 18 jaar. Het tehuis valt onder het onderdirectoraat Categoriaal Maatschappelijk Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Door jarenlange verwaarlozing van het centrum qua onderhoud is het gebouw zodanig vervallen dat het niet meer bewoonbaar is. Het ministerie heeft besloten om dit centrum te renoveren, daar de behoefte aan opvang van kinderen met gedragsproblemen enorm is. Deze jongens moeten in een kindvriendelijke omgeving opgevoed en opgevangen worden.
Op donderdag 3 mei heeft het ministerie een bespreking met de United State Agencies for International Development (Usaid) gehouden omtrent de renovatie. Op die bewuste dag bracht men een bezoek aan het jongensopvangcentrum. Het is de bedoeling van partijen om een samenwerking aan te gaan. Hierbij werd gesproken over de staat waarin “Koela” zich bevindt, de aanvang van de renovatie van twee units, het aanbrengen van omrastering, de procedure van aanmelding, het aantrekken van gekwalificeerd personeel, de nodige upgradingcursussen en het opzetten van een tuinbouwproject. Na het realiseren van deze punten is het de bedoeling de doelgroep weer op te vangen en te begeleiden. Ook zullen de inwonenden van het centrum trainingen volgen, om zich weer te kunnen aanpassen in de maatschappij. Punten waaraan Sozavo reeds werkt zijn de renovatie en beschutting van het centrum.
 

error: Kopiëren mag niet!