Kassierster moet drie maanden brommen

De 37-jarige kassierster Shakoentela M. gaat voor drie maanden de bak in. De verdachte heeft zich aan verduistering schuldig gemaakt. De kassierster was werkzaam bij Beyrouth Bazaar. Tijdens haar verhoor op de vorige zitting beweerde Shakoentela zichzelf slechts SRD 1.000  te hebben toegeëigend.  Officier van justitie Claudia Bruining achtte verduistering wettig en overtuigend bewezen. Zij eiste een gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 2 voorwaardelijk met aftrek en een proeftijd van drie jaar.
De kassierster heeft een zeer gedetailleerde verklaring afgelegd bij de politie. Als reden voor de verduistering gaf de kassierster aan dat ze het financieel moeilijk had. Zij bedacht toen een systeem in de computer om bonnen niet te registreren. Op de laatste zitting heeft haar winkelchef ook een verklaring afgelegd. De advocaat die de verdachte verdedigde, verzocht de rechter om zijn cliënt vrij te spreken en indien de rechter van oordeel zou zijn om toch een sanctie op te leggen, daarbij mildheid te betrachten.
De rechter veroordeelde  Shakoentela M. tot een celstraf van 6 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk met aftrek en een proeftijd van drie jaar. Zij heeft nog een maand te gaan.

Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!