Bond pa’s wil constructieve relatie met minister Belfort

De bond van penitentiaire ambtenaren verwacht dat de nieuwe minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, overeengekomen afspraken naleeft. Bondsvoorzitter Gustaaf Gallant zegt dat akkoorden betreffende verbetering van de rechtspositie van de pa’s zijn bereikt en getekend met voorgaande Juspol-ministers. Zo ook de herstructurering die dateert uit een overeenkomst met de regering in 2000. De pa’s gingen vorig jaar september in staking onder meer vanwege het uitblijven van deze herstructurering. De bond werd echter door Belfort, toen nog onderdirecteur en hoofd Delinquentenzorg, voor de rechter gesleept. De uitspraak in dit kort geding is enkele keren uitgesteld, daar aan Juspol ruimte was verleend zaken in orde te maken. De magistraat had bevolen dat ultimo december 2011 er een commissie werd ingesteld, die deze herstructurering moet voorbereiden en waarin zowel de bond als Juspol zitting zou nemen. Die commissie  is er nog niet.
Op 12 april jongstleden gaf de rechter in kort geding aan dat er op 15 mei uitspraak komt. Gallant zegt dat de bond niet onaangenaam verrast is met de aanstelling van de nieuwe bewindsman. “Integendeel, wij verwelkomen en zijn loyaal naar elke werkgever die arbeidsvriendelijke verhoudingen voorstaat.” De herstructurering houdt onder meer in dat er een diensthoofd wordt ingesteld bij het korps penitentiaire ambtenaren.

error: Kopiëren mag niet!