Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname biedt petitie aan DNA

Na heel korte speeches trok de groep rond vijf uur richting DNA

Begeleid door een menigte heeft het Comité Behoud Democratische Rechtsstaat Suriname gisteren een petitie aangeboden aan De Nationale Assemblee (DNA). Hiermee heeft de organisatie formeel een klacht ingediend bij de volksvertegenwoordiging van Suriname. In de petitie wordt het verzoek gedaan om de op 5 april 2012 aangenomen Amnestiewet in te trekken. Rond vier uur begonnen de eerste mensen zich te verzamelen op het Kerkplein. Na heel korte speeches trok de groep rond vijf uur richting DNA. De petitie is door de ondervoorzitter van het parlement, Ruth Wijdenbosch, in ontvangst genomen. De voorzitter van De Nationale Assemblee, Jenny Simons, is uitlandig. Wijdenbosch gaf aan dat de petitie op de eerstvolgende vergadering als  ingekomen stuk behandeld zal worden.
Raoul Behr, die namens de nabestaanden sprak, zegt dat hij op de voorgrond is getreden, omdat de toekomst van Suriname, zoals die er nu uitziet, heel somber is. Hij is de mening toegedaan dat er geen vrede kan zijn zonder gerechtigheid. “Dat is een basisvoorwaarde voor leven in een democratie.” “Alle moed en dappere inzet van de 15 slachtoffers zouden voor niets zijn, indien er niet wordt geprotesteerd tegen het feit dat het proces naar onderzoek en berechting van de Decembermoorden door de Amnestiewet wordt verstoord”, vindt Behr. Als zoon van Bram Behr deed hij de oproep: ‘Stre de’f’ stre, wi no sa frede’.

error: Kopiëren mag niet!