‘Cenasu buiten politieke invloed’

Het Centrum voor Nascholing (Cenasu) moet buiten de politieke beïnvloeding gehouden worden, zegt Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) in een eerder interview tegenover Dagblad Suriname. Voor de Cenasu geldt ook het principe van de ‘right person on the right place’, zegt Valies. Het centrum is speciaal in het leven geroepen voor het op kwaliteit houden van het onderwijs. Dat moet onder andere plaatsvinden middels de na- en bijscholing van leerkrachten en het overige personeel van het  ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). Het centrum is formeel al opgericht, maar nog niet operationeel. Het Minov is ook nog bezig met de selectie van personen die het instituut moeten leiden. Er is twee maanden geleden een sollicitatieronde geweest voor de post van directeur van het centrum. Maar de aanwijzing van een directeur is echter nog niet geschied. Valies hoopt dat de politiek zich niet gaat bemoeien met deze invulling en dat gekozen wordt voor een technocraat die het centrum kan draaien. De oprichting van dit centrum is een lang gekoesterde wens geweest van de onderwijsvakorganisaties in ons land.

error: Kopiëren mag niet!