Miskin: “Fiso overboord gooien”

Minister Michael Miskin van Arbeid en Technologische Ontwikkeling (AT) vindt dat het Functie Informatiesysteem Overheid (Fiso) overboord gegooid moet worden. De bewindsman is ervan overtuigd dat Fiso een oneerlijk systeem is en dat het bevorderingen van ambtenaren en pensioenen negatief beïnvloedt. Daarnaast zijn directieleden, onderwijzers en de gewapende machten niet gerekend tot Fiso. “Wij moeten terug naar het oude systeem dat sinds 1969 bestaat. We moeten terug naar ambtenaar, stafambtenaar en hoofdambtenaar”, zei de kersverse AT-minister op 4 mei tijdens zijn welkomsttoespraak.
Miskin heeft collega vakbondsleiders, verwijzend naar de aanwezige Romeo Chin-A-Loi van de douanebond, opgeroepen om het Fiso-systeem samen met de Centrale Landsdienaren Organisatie (CLO) te challengen. “U bent eens als een collega meer verdient als hij langer in dienst is, u bent eens als een collega beter verdient als hij betere diploma’s heeft of een hogere functie bekleedt. Hieraan moet elk beloningssysteem voldoen”, zei de AT-minister. Hij gaf verder aan dat afdelingshoofden volgens Fiso niet hetzelfde verdienen, want een hoofd van de afdeling Voorlichting verdient niet evenveel als een hoofd van ICT. Daarnaast hebben de gewapende machten Fiso aan een kant gezet en hebben het rangensysteem in stand gehouden, omdat Fiso zou kunnen maken dat een buurtmanager, die lager is in rang, meer zou verdienen dan bijvoorbeeld een inspecteur van politie. Binnen het onderwijsveld wordt gewerkt met diploma’s en het schoolsysteem; dus ook niet met Fiso. Miskin heeft in zijn vorige functie als minister van Handel en Industrie meerdere problemen met Fiso geregistreerd en naar Binnenlandse Zaken gestuurd voor correctie, echter is het resultaat zero gebleven.
“Wij willen zo snel mogelijk af van Fiso”, voegde Imro Smith, hoofd voorlichting AT, toe. Het personeel van ATonderstreept ongetwijfeld de argumenten van Miskin om Fiso overboord te gooien. Het krachtige applaus dat volgde, loog er niet om.

error: Kopiëren mag niet!