SVB behandelt jaarverslag

De Surinaamse Voetbalbond (SVB) zal vanavond haar jaarverslag 2011 in behandeling nemen. Dit gebeurt op haar jaarlijkse alv welke om 19.00 uur zal aanvangen in het Emile de Lafuentesportcentrum. De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening, 2. Mededelingen, 3. Behandeling jaarverslag 2011, 4. Behandeling verslag Verificatiecommissie, 5. Wat ter tafel komt, 6. Rondvraag en 7. Sluiting.  Op de leden wordt een beroep gedaan een machtiging te overleggen ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vereniging of lidbond voor het bijwonen van de vergadering.

error: Kopiëren mag niet!