500 man op de reshuffelstoel

President Desi Bouterse tijdens de persconferentie. Uiterst links op de foto zit vicepresident Robert Ameerali. Rechts op de foto zitten Ronnie Brunswijk en Paul Somohardjo
De reshuffling is nog niet voorbij. President Desi Bouterse maakte gisteren tijdens een  persconferentie op zijn kabinet  bekend dat er nog 500 topfunctionarissen gereshuffeld zullen worden. Directeuren, onderdirecteuren en raden van commissarissen zullen de komende periode tegen het licht worden gehouden. ‘Vaak is het zo dat we alleen naar de minister kijken. Veelal is het ambtenarenapparaat in de loop der jaren een vrij verwrongen mechanisme geworden. Nu wij  de gelegenheid hebben, willen we proberen in de chaotische situatie orde te brengen. Het kost moed en durf en politieke wil om dat te doen.’
Eerder maakte parlementariër Amzad Abdoel bekend dat de president niet alleen de ministers moet reshuffelen. Ook de directeuren en onderdirecteuren op de verschillende departementen moeten dit proces ondergaan. Hij vindt dat het die personen zijn die het beleid frustreren.
Bouterse zei na de installatie van de ministers dat na 1 jaar en negen maanden regeren er een evaluatie van het regeerteam is geweest. ‘Dit jaar is het jaar van actie en prestatie,  waarbij alle gemaakte fouten die wij als team hebben gemaakt vanuit kabinet van de president, vicepresident  en de ministers, intern moeten worden bijgespijkerd om de gestelde doelen  te halen.’
De president noemt het huidige regeerteam een winning team. Hij illustreerde dat door te stellen dat elke coach het beste elftal opstelt. Hetzelfde is bij hem het geval. Net als bij een coach vormt hij geen team om te verliezen, maar om te winnen.

error: Kopiëren mag niet!